Home   Congres   REC's & scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Passend Onderwijs

poGa direct naar Siméa Passend Onderwijs...
(zie ook de nieuwsberichten op deze pagina)

 

 

Stichting Siméa

locaties simeaIn de stichting Siméa hebben de besturen verantwoordelijk voor het onderwijs en de dienstverlening aan leerlingen die doof, slechthorend zijn en/of ernstige spraak/taalmoeilijkheden hebben, hun strategische belangenbehartiging ondergebracht.

Vereniging Simea

banner  simea

De vereniging Simea telt ruim 1.000 leden in het auditief-communicatieve werkveld.  Bij de Vereniging kunnen leden elkaar ontmoeten, vakinhoudelijke kennis uitwisselen en nieuwe kennis opdoen.


 

Nieuws

print

Tolkvoorziening in het onderwijs blijft vooralsnog onveranderd!
(03-04-14) Bij de invoering van passend onderwijs veranderen de regeling en de financiering van de tolkvoorziening in het onderwijs voorlopig niet.Er vindt nog overleg plaats tussen het ministerie, de besturen van de cluster 2 scholen en de belangenorganisaties over de wijze waarop de tolkvoorziening in het basis- en het voortgezet onderwijs en in het MBO op termijn het beste geregeld kan worden. De beroepsverenigingen van tolken gebarentaal en schrijftolken worden ook betrokken bij dit overleg. Wanneer de regeling verandert, worden de ouders, de leerlingen en de tolken hierover tijdig geïnformeerd. 

Genomineerden Simea Innovatieprijs 2014
(01-04-13) De genomineerden voor 2014 zijn (in willekeurige volgorde):

  • Psycho-educatie ESM (Orion College West/ AG Bell)
  • Ouderparticipatie 2.0 (Auris Zorg)
  • Het Gebarenkasteel (Pento Vroegbehandeling)

Oproep: ouders van kinderen met een meervoudige beperking die willen vertellen over ervaringen met Ci-traject.
(26-03-14) De Kentalis Academie doet samen met de FODOK een onderzoek naar de ervaringen van ouders rondom de cochleaire implantatie bij hun kind. Voor meer informatie kllik hier.

Themadag Passend Onderwijs
(24-03-14) Op zaterdag 22 maart 2014 hebben de ouderorganisaties FOSS en FODOK en de jongerenorganisaties SH-Jong en JongerenCommissie een Themadag over Passend Onderwijs georganiseerd. Voor de Siméa presentatie klik hier

 

Simeacongres 2014
(10-02-14) Kijk voor programma en meer op congres.simea.nl...

Handreiking voor de leerkracht van groep 1 en 2 in het basisonderwijs
(27-01-14) De leerkracht die twijfel heeft over de leerling die binnen het LVS uitvalt op taal/communicatie of op gedrag en sociale vaardigheden, krijgt met behulp van deze vragenlijst een indicatie van de ernst van de problematiek. De leerkracht krijgt handreikingen voor eventuele vervolgstappen. Lees meer...

Stuur in voor de Simea innovatieprijs 2014
(16-01-14) Dit jaar is gekozen om producten te beoordelen die een bijdrage leveren aan het welbevinden van kinderen, cliënten en/of medewerkers. Insturen kan nog tot 1 maart. Zie hier voor meer informatie.

Nieuwsbericht Siméa december 2013
(19-12-13) Bekijk het bericht...

Veel vragen over de examens van auditief beperkte leerlingen
(25-11-13) In afstemming met het College van Examens maakte Siméa een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden hierop. Klik hier voor het overzicht...

Verbeterde website onderwijsarrangementen NU beschikbaar
(14-11-13) De onderwijsarrangementen en kwaliteitsindicatoren van Siméa zijn al geruime tijd beschikbaar. Nu zijn ze ook een stuk toegankelijker gemaakt. Daarnaast is de mogelijkheid om een persoonlijk onderwijsarrangement aan te maken toegevoegd. Meer weten? Zie hier...

Kaderbrief Siméa middelen LGF cluster 2 nadere uitwerking
(12-11-13) In deze brief wordt een nadere uitwerking gegeven door de besturen van cluster 2 over hoe zij bij de invoering van passend onderwijs omgaan met de huidige middelen die in het kader van het LGF aan de reguliere scholen worden verstrekt. Lees de brief...

Overdracht Tolkenvoorziening
(12-08-13) Siméa bericht: het besluit over de overdracht van de tolkenvoorziening naar cluster 2 is nog uitgesteld. Zie hier het bericht...
Bekijk het bericht in NGT.

Tweede Voortangsrapportage
(21-06-13) Staatssecretaris Dekker stuurde deze week de Tweede Voortgangsrapportage over de stand van zaken van de invoering van Passend Onderwijs naar de Eerste en Tweede Kamer. Bekijk rapportage...

Handreiking toeleiding onderwijsarrangementen
(13-06-13) Vanuit het deelproject onderwijsarrangementen (PasKlaar) is nu beschikbaar de handreiking toeleiding onderwijsarrangementen en een overzicht van de huidige indicatiestelling en het nieuwe toelaten.

Overgangsregeling LGF naar passend onderwijs
(15-5-13) De overgangsregeling voor leerlingen die nu een beschikking hebben voor cluster 2 bij invoering van de wet passend onderwijs is beschikbaar in een overzicht. Bekijk het schema. Bekijk het volledige document

Reguliere middelen
(10-04-13) Siméa informeert het reguliere onderwijs over hoe de cluster 2 instellingen om gaan met de financiële middelen die de reguliere scholen nu ontvangen voor leerlingen met een rugzak en die bij invoering van passend onderwijs worden toegekend aan de instellingen cluster 2. Lees meer...

»  passend onderwijs nieuwsoverzicht

» algemeen nieuwsoverzicht

 


 

 

Agenda

 

Simeacongres 2014
10 en 11 april
Congrescentrum De Werelt te Lunteren

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2014 Siméa