Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Meedoen vraagt maatwerk

print

Voor kinderen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is meedoen op school niet vanzelfsprekend. Elke leerling verdient de ondersteuning die bij hem of haar past.
Samen met ouders en school zoeken vier instellingen naar de beste aanpak. Hierdoor kan ieder kind volwaardig meedoen, nu op school en later in de maatschappij.

In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht.

logo van de 4 instellingen

Aanmeldpunt zoeken

print

Is uw kind doof, doofblind of slechthorend of heeft het een taalontwikkelingsstoornis? Bij onze instellingen kunt u terecht voor informatie, advies of aanmelding.

Vul hieronder de naam van uw gemeente in. Gebruik de officiële naam van de gemeente in 2015 (Wormerveer hoort bij Zaanstad; Den Haag is 's-Gravenhage).

Gemeente:
 Primair onderwijs
 Voortgezet / MBO

Informatie over Passend Onderwijs

Voor praktische informatie over onze doelgroep, over de werkwijze en procedures bij aanmelding voor onderwijs of ondersteuning:

Meer informatie...

 

 

Nieuws

print

Onderwijsactie
(06-2017) Aanstaande 27 juni staat een staking in het basisonderwijs gepland. Siméa als sector hecht aan goede voorwaarden in het primair onderwijs om passend onderwijs goed te kunnen uitvoeren. Het gaat immers in het primair onderwijs ook om taakverzwaring en extra toerusting om die verantwoordelijkheid goed waar te kunnen maken.

Congres Taalstaal 2017
(06-2017) TaalStaal is een wetenschappelijk congres voor professionals en onderzoekers. Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) staan centraal op dit congres op 10 november 2017. Lees hier meer...

Borging toekomst onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen
(04-2017) Onlangs heeft het Simea bestuur besloten de toekomst van het doof/sh onderwijs op sectorniveau op te pakken. Lees hier meer...

Van Rijn: 'Bekijk het eens door de ogen van iemand met een handicap'
(01-2017) Voor het hele nieuwsbericht op overheid.nl, lees hier meer...

Bestuurder instelling Viertaal Toon Kuijs is beste schoolbestuurder van Nederland 2016
(11-2016) Siméa feliciteert Toon Kuijs als beste schoolbestuurder van Nederland 2016.

Handreiking 'Communicatieve Redzaamheid in de onderwijssituatie' beschikbaar
(10-2016) Deze handreiking biedt handvatten voor de beschrijving van taal- en communicatiegedrag (de communicatieve redzaamheid) van een leerling. De handreiking is bedoeld voor gebruik op (reguliere) scholen. Bekijk de handreiking...

Anna Hinkema Leraar van het jaar 2016
(10-2016)Anna Hinkema ontving deze titel in de categorie Speciaal Onderwijs. De hartelijke felicitaties aan deze docente van de Kentalis Dr. J. de Graafschool te Groningen. Lees hier meer...

 

>> Eerdere nieuwsberichten

 

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2018
19 en 20 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @Simea_info

Copyright 2003-2017 Siméa