Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Stichting Siméa en de instellingen

In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht. 

De vier instellingen hebben de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.

 

logo van de 4 instellingen

 

Aanmeldpunten en leslocaties

locaties simea

Is er veel en intensieve ondersteuning nodig en specialistisch onderwijs, dan krijgt de leerling een intensief onderwijsarrangement. De leerling gaat dan naar een speciale school/leslocatie van de instelling.

De vier instellingen hebben aanmeldpunten voor informatie, advies of aanmelding

 

Landelijk kader passend onderwijs

po

Voor praktische informatie over onze doelgroep, over de werkwijze en procedures bij aanmelding voor onderwijs of ondersteuning:

Dossier Siméa Passend Onderwijs

 

Brochures

Hier vindt u brochures, flyers en posters

 

Handreikingen en lesmateriaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

print

Handreikingen mondelinge examens voor dove en slechthorende leerlingen (21-08-2015)

Als het nodig is kunnen voor dove en slechthorende leerlingen aanpassingen gedaan worden in de omstandigheden waaronder examens in het VO en in het MBO worden afgenomen. Het was lang onduidelijk wat wel werd toegestaan en wat niet. Siméa ontwikkelde een protocol om hierover meer eenduidigheid te krijgen. Het protocol wordt door veel ambulant begeleiders gebruikt om samen met de leerling en de zorgcoördinatoren te bespreken welke aanpassingen nodig zijn. Ook scholen en ouders weten de link op de website meer en meer te vinden.

Wat bij de examens gemist werd, waren handreikingen(en beoordelingsformulieren) hoe de vaardigheden te beoordelen. De bestaande handreikingen voldoen niet. Hoe beoordeel je de vloeiendheid van de spreekvaardigheid in het Engels als deze wordt getoetst in een chatsessie?   

In opdracht van het ministerie van OCW heeft de SLO voor het VO (vmbo en havo/vwo)en CINOP voor het MBO, in samenwerking met Siméa, handreikingen (en beoordelingsformulieren) opgesteld.

Lesmethode seksuele & relationele vorming (14-07-2015)
De lesmethode seksuele en relationele vorming (SO en VSO) is ontwikkeld door Kentalis in samenwerking met Auris, het NIGZ en de FODOK (2006). De methode is gericht op leerlingen die doof zijn, maar ook geschikt voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

De lesmethode is nog steeds zeer waardevol en bruikbaar, maar kan hier en daar wat gedateerd overkomen. Er zijn daarom plannen om de lesmethode verder door te ontwikkelen en ook aan te laten sluiten bij de nieuwe kerndoelen. Momenteel wordt er in samenwerking met Rutgers, FOSS en FODOK gewerkt aan een projectvoorstel. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

 

Nieuwsoverzicht juni 2015 en eerder

Passend onderwijs nieuwsoverzicht

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2016
14 en 15 april in de Werelt te Lunteren

Informatiedag Stichting Hoormij – FOSS en SH-Jong
7 november 2015

Werelddovendag
26 september 2015


» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 Siméa