Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Meedoen vraagt maatwerk

print

Voor kinderen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is meedoen op school niet vanzelfsprekend. Elke leerling verdient de ondersteuning die bij hem of haar past.
Samen met ouders en school zoeken vier instellingen naar de beste aanpak. Hierdoor kan ieder kind volwaardig meedoen, nu op school en later in de maatschappij.

In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht.

logo van de 4 instellingen

Aanmeldpunt zoeken

print

Is uw kind doof, doofblind of slechthorend of heeft het een taalontwikkelingsstoornis? Bij onze instellingen kunt u terecht voor informatie, advies of aanmelding.

Vul hieronder de naam van uw gemeente in. Gebruik de officiële naam van de gemeente in 2015 (Wormerveer hoort bij Zaanstad; Den Haag is 's-Gravenhage).

Gemeente:
 Primair onderwijs
 Voortgezet / MBO

Informatie over Passend Onderwijs

Voor praktische informatie over onze doelgroep, over de werkwijze en procedures bij aanmelding voor onderwijs of ondersteuning:

Meer informatie...

 

 

Nieuws

print

Tijdschrift Van Horen Zeggen wordt VHZ-online
(10-2017) Iedereen kan via VHZ-online kennis over begeleiding, behandeling en (speciaal) onderwijs lezen en delen als je geïnteresseerd bent in doofheid, slechthorendheid en TOS. VHZ-online wil een brug slaan tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de dagelijkse praktijk van professionals. Lees hier meer...

Staking 5 oktober
(09-2017) Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De vakbonden hebben een staking uitgeroepen. Net als het PO-Front ondersteunen de samenwerkende besturen in Siméa deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij te zetten: extra geld voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk.

Congres Taalstaal 2017
(06-2017) TaalStaal is een wetenschappelijk congres voor professionals en onderzoekers. Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) staan centraal op dit congres op 10 november 2017. Lees hier meer...

Borging toekomst onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen
(04-2017) Onlangs heeft het Simea bestuur besloten de toekomst van het doof/sh onderwijs op sectorniveau op te pakken. Lees hier meer...

 

>> Eerdere nieuwsberichten

 

 

 

 

Agenda

 

Conferentie 'Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden'
18 november te Ermelo
Lees meer...

Siméacongres 2018
19 en 20 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @Simea_info

Copyright 2003-2017 Siméa