Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Stichting Siméa

locaties simeaIn de stichting Siméa werken de besturen van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen.

Instellingen en scholen

Vier instellingen hebben de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen die doof, doofblind of slechthorend zijn en aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.
De instellingen verzorgen het onderwijs op eigen scholen (leslocaties) verspreid over het land.
De instellingen bieden daarnaast ondersteuning aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO).
De instellingen hebben aanmeldpunten voor informatie, advies of aanmelding.

Kijk hier voor overzicht aanmeldpunten, instellingen en scholen

Passend Onderwijs

po

Voor praktische informatie over onze doelgroep, over de werkwijze en procedures bij aanmelding voor onderwijs of ondersteuning:

Ga naar Siméa Passend Onderwijs...
(zie ook de nieuwsberichten op deze pagina)

 

Lesmethode seksuele & relationele vorming

De lesmethode seksuele en relationele vorming is ontwikkeld door Kentalis in samenwerking met Auris, het NIGZ en de FODOK (2006). Hoewel gericht op leerlingen die doof zijn, is deze methode ook bruikbaar voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.

Lesmethodes seksuele en relationele vorming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

print

Nu beschikbaar: lesmethode seksuele & relationele vorming (14-07-2015)

De lesmethode seksuele en relationele vorming (SO en VSO) is ontwikkeld door Kentalis in samenwerking met Auris, het NIGZ en de FODOK (2006). Hoewel gericht op leerlingen die doof zijn, is deze methode ook bruikbaar voor slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis.
De lesmethode is nog steeds zeer waardevol en bruikbaar, maar kan hier en daar wat gedateerd overkomen. Er zijn daarom plannen om de lesmethode verder door te ontwikkelen en ook aan te laten sluiten bij de nieuwe kerndoelen. Momenteel wordt er in samenwerking met Rutgers, FOSS en FODOK gewerkt aan een projectvoorstel. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Notitie Partners in Passend Onderwijs (29-06-2015)
Vandaag is de notitie Partners in passend Onderwijs verschenen. In deze notitie wordt ingegaan op de wijze waarop de instellingen met de transities omgaan en de ervaringen die daarmee het afgelopen jaar zijn opgedaan.
Een transitie kost tijd en gaat niet zonder slag of stoot. Voor de besturen en de medewerkers van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen zijn de uitgangspunten: de inzet van expertise, het maatwerk voor de leerling en het partnerschap met ouders en reguliere scholen. De instellingen zullen zich ook het komende jaar inspannen voor de dialoog met ouders en reguliere scholen.
De ervaring leert: Daar waar de dialoog wordt gevoerd over de inhoud, wordt de oplossing gevonden. Notitie Partners in Passend Onderwijs

Siméa Congres 2016 (01-06-2015)
Noteer alvast in uw agenda: het Siméa Congres 2016 vindt plaats op 14 en 15 april, wederom in De Werelt in de bossen bij Lunteren.

Nieuwe bestuurder Vitus Zuid (01-06-2015)
De besturen van Innovo en Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven, besturen van de instelling i.o. Vitus Zuid, stellen u op de hoogte van de aanstelling van de heer Th. van Munnen als nieuwe bestuurder van de instelling Vitus Zuid. Dit per ingang van 1 juni a.s.. Klik hier voor het persbericht

Brief uitkomsten en vervolg ouderbijeenkomsten november 2014 (16-02-2014)
Bekijk hier de brief...

Herziene brochure Passend Onderwijs (26-02-15)
De voormalige brochure 'Onderwijs en Ambulante begeleiding' heet nu 'Passend Onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis'.
De herziene brochure is digitaal beschikbaar. Klik hier...

Posters NOT 2015 (01-02-2015)
Onze stand op de NOT trok veel belangstelling tijdens de NOT 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht. Bekijk de posters...

Vier maal Excellente School  (27-01-2015)
Vier scholen binnen onze sector hebben het predikaat Excellente School ontvangen. We feliciteren de Auris Prof. Groenschool, Auris Dr. M. Polanoschool, Auris Hildernisseschool en Kentalis Talent. Lees meer over de criteria waaraan de scholen moeten voldoen...

Nu beschikbaar: De digitale brochure Van Aanvraag naar Ondersteuning en de notitie over een Onderwijsarrangement in het MBO
Kijk onder de informatie Passend Onderwijs...

 

 

 

Nieuwsoverzicht 2014 en eerder
Hier vindt u de nieuwsberichten van 2014 en de jaren daarvoor.

Passend onderwijs nieuwsoverzicht
Hier vindt u de nieuwsberichten specifiek gericht op passend onderwijs.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2016
14 en 15 april in de Werelt te Lunteren

Informatiedag Stichting Hoormij – FOSS en SH-Jong
7 november 2015

Werelddovendag
26 september 2015

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 Siméa