Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Stichting Siméa en de instellingen

print

In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht. 

De vier instellingen hebben de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.

 

logo van de 4 instellingen

 

Aanmeldpunten en leslocaties

Is er veel en intensieve ondersteuning nodig en specialistisch onderwijs, dan krijgt de leerling een intensief onderwijsarrangement. De leerling gaat dan naar een speciale school/leslocatie van de instelling.

De vier instellingen hebben aanmeldpunten voor informatie, advies of aanmelding. Om het aanmeldpunt in uw regio te vinden kunt u gebruik maken van: Aanmeldpunt zoeken.

Aanmeldpunt Zoeken

print

Vul hier de naam van uw gemeente in om de aanmeldpunten voor primair onderwijs (PO, basisschool) en voortgezet onderwijs (VO) en MBO. Gebruik de officiële naam van de gemeente in 2015 (Wormerveer hoort bij Zaanstad; Den Haag is 's-Gravenhage).

Gemeente:
 Primair onderwijs
 Voortgezet / MBO

Landelijk kader passend onderwijs

po

Voor praktische informatie over onze doelgroep, over de werkwijze en procedures bij aanmelding voor onderwijs of ondersteuning:

Dossier Siméa Passend Onderwijs

 

Brochures

Hier vindt u brochures, flyers en posters

 

Handreikingen en lesmateriaal

 

Nieuws

print

Anna Hinkema Leraar van het jaar 2016
Anna Hinkema ontving deze titel in de categorie Speciaal Onderwijs. De hartelijke felicitaties aan deze docente van de Kentalis Dr. J. de Graafschool te Groningen.
Lees hier meer...

Informatiedag SH en TOS op 5 november 2016 'Eigen keuzes maken'
Voor ouders en jongeren. Professionals uit onderwijs en zorg zijn ook van harte welkom.
Lees hier meer over het interessante programma.

meedoen

Meedoen, animatiefilm over ontwikkeling in onderwijs en zorg
(07-07-2016) Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving.
Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
Deze film over geïntegreerd onderwijs is een initiatief van LECSO, de PO-Raad, de VO-raad.|
Meedoen is op vimeo te bekijken.

Winnaar Siméa Innovatieprijs 2016 is MetaTaal
(18-04-2016) Rob Zwitserlood mocht zich afgelopen donderdag de winnaar noemen tijdens de uitreiking van de Siméa Innovatieprijs 2016. MetaTaal kreeg veruit de meeste stemmen tijdens het Siméacongres 2016.
De andere genomineerden waren Leeshuis en Spraaktaal Kids.

Herziening Indicatiecriteria
(1-3-2016) Het bestuur van Siméa heeft het besluit genomen tot aanpassing van de indicatiecriteria voor dove leerlingen met een CI, kennelijk slechthorend functionerend, en voor slechthorende meervoudige beperkte leerlingen. Lees meer...

Ervaar TOS-dag
(16-02-2016) Op zaterdag 12 maart 2016 vindt de Ervaar TOS-dag plaats in Utrecht. Lees meer...

Handreiking TOS bij meertaligheid: doelgroep bepaling
(15-02-2016) De middelen om TOS vast te stellen bij meertalige leerlingen zijn vaak ontoereikend. De gezamenlijke Commissies van Onderzoek hebben daarom, onder de vlag van Siméa, een Handreiking TOS bij Meertaligheid opgesteld. Naast achtergrondinformatie biedt de handreiking ook een anamneselijst Meertaligheid en een beslisboom om de route te bepalen bij differentiatie tussen NT2 en TOS problematiek.

Excellente scholen 2015-2017 gefeliciteerd!
(21-01-2016) De hartelijke felicitaties aan de excellente scholen in onze sector: Auris Polanoschool, Auris Hildernisseschool, Auris Prof. Groenschool, Kentalis Talent, Kentalis Rafael SO en Kentalis Rafael VSO.
Ook twee reguliere scholen die in samenwerking met Kentalis een Medium Onderwijssetting realiseren hebben het predicaat gekregen: de Twinschool De Bolster in Sint Michielsgestel en de St. Michaëlschool in Harlingen met als excellentie profiel: Passend onderwijs op het gebeid van spraak en taal.

foto nieuws

Sterke samenwerking ouderorganisaties en Siméa
(05-11-2015) De besturen van de ouderorganisaties en van de instellingen hebben een convenant opgesteld en dit ondertekend. Doel is de samenwerking te versterken en daarmee de kwaliteit van het speciaal onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs verder te verbeteren.

Een goed besluit is een gezamenlijk besluit
(5-11-2015) De instellingen vinden het belangrijk dat ouders partner zijn bij het tot stand komen van de besluiten over het onderwijs of de ondersteuning aan hun kind. In de notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit” geven de instellingen aan hoe zij die betrokkenheid van ouders willen realiseren.

>> Eerdere nieuwsberichten

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2017
6 en 7 april in de Werelt te Lunteren

 
» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2016 Siméa