Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Stichting Siméa en de instellingen

In de stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht. 

De vier instellingen hebben de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en de ondersteuning aan auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.

 

logo van de 4 instellingen

 

Aanmeldpunten en leslocaties

Is er veel en intensieve ondersteuning nodig en specialistisch onderwijs, dan krijgt de leerling een intensief onderwijsarrangement. De leerling gaat dan naar een speciale school/leslocatie van de instelling.

De vier instellingen hebben aanmeldpunten voor informatie, advies of aanmelding. Om het aanmeldpunt in uw regio te vinden kunt u gebruik maken van: Aanmeldpunt zoeken.

Aanmeldpunt Zoeken

print

Vul hier de naam van uw gemeente in om de aanmeldpunten voor primair onderwijs (PO, basisschool) en voortgezet onderwijs (VO) en MBO. Gebruik de officiële naam van de gemeente in 2015 (Wormerveer hoort bij Zaanstad; Den Haag is 's-Gravenhage).

Gemeente:
 Primair onderwijs
 Voortgezet / MBO

Landelijk kader passend onderwijs

po

Voor praktische informatie over onze doelgroep, over de werkwijze en procedures bij aanmelding voor onderwijs of ondersteuning:

Dossier Siméa Passend Onderwijs

 

Brochures

Hier vindt u brochures, flyers en posters

 

Handreikingen en lesmateriaal

 

Nieuws

print

Sterke samenwerking ouderorganisaties en Siméa  (05-11-2015)

De besturen van de ouderorganisaties en van de instellingen hebben een convenant opgesteld en dit ondertekend. Doel is de samenwerking te versterken en daarmee de kwaliteit van het speciaal onderwijs en de ondersteuning in het regulier onderwijs verder te verbeteren.

 

Een goed besluit is een gezamenlijk besluit (5-11-2015)
De instellingen vinden het belangrijk dat ouders partner zijn bij het tot stand komen van de besluiten over het onderwijs of de ondersteuning aan hun kind. In de notitie “een goed besluit is een gezamenlijk besluit” geven de instellingen aan hoe zij die betrokkenheid van ouders willen realiseren.

 

Nu beschikbaar: "Zoek aanmeldpunt" (27-10-2015)
Gemakkelijk het aanmeldpunt van de instelling in uw regio vinden? Dat kan nu met "Aanmeldpunt zoeken" op deze website. Door de gemeente in te vullen waar u woont verschijnt direct het juiste aanmeldpunt met bijbehorende gegevens.

 

Fusie stichting Elkaar Verstaan en stichting Siméa (26-10-2015)
Op 1 augustus 2015 fuseerde de Stichting Elkaar Verstaan (voorheen Vereniging Simea) met de Stichting Siméa. In de nieuwe stichting Siméa werken de besturen van de vier instellingen nauw samen. Siméa heeft tot doel het behartigen van de belangen van de instellingen en het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs & de deskundigheid van professionals werkzaam in de sector. Door de krachten van de stichting en de vereniging te bundelen kan er binnen Siméa optimaal gewerkt worden aan het delen, borgen en ontwikkelen van expertise.

 

 

Nieuwsoverzicht 6 oktober 2015 en eerder

Passend onderwijs nieuwsoverzicht

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2016
14 en 15 april in de Werelt te Lunteren

 
» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 Siméa