Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Van Horen Zeggen

print

In het vakblad Van Horen Zeggen vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten.

Van Horen Zeggen is een uitgave van de FENAC en Siméa.  In dit blad worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van groepsleiding, leerkrachten, diagnostici en begeleiders.

Het blad verschijnt zes keer per jaar.   Audiologische Centra krijgen het vakblad gratis toegestuurd.  Abonnees betalen € 30 per jaar (zie ook hieronder).

Abonnement

Voor het jaar 2016 kost een abonnement op het vakblad Van Horen Zeggen 30 euro (exclusief eventuele administratiekosten). Hiervoor ontvangt u 6 keer het blad in uw brievenbus. Ook krijgt u met uw abonnementsnummer in 2016 korting op het Simeacongres.

Voor meer informatie stuur een email naar info@simea.nl.

Downloaden

Van onderstaande jaargangen kunt u van nummers van minimaal een jaar oud hier de reportages, interviews en artikelen downloaden.  Van jaargangen 2002 en later staat een beknopte inhoudsopgave online. In het archief zijn alle nummers vanaf 1960 opvraagbaar in PDF-formaat.

Losse nummers bestellen

U kunt losse nummers bestellen bij het beleidsbureau van FENAC en Siméa: Bureau AudCom.  De prijs van een los nummer bedraagt € 8,-

VHZ kaart

Van Horen Zeggen publiceert ook de VHZ kaart.  Bij Van Horen Zeggen nummer 5 van 2006 is dit adresboek voor de sector communicatie en gehoor voor het eerst verschenen.

De VHZ kaart is te bestellen voor de kostprijs van €1,50 plus verzendkosten. Bij bestelling van meer dan 10 exemplaren worden geen verzendkosten in rekening gebracht.  U kunt de kaart hier ook downloaden of gebruik maken van de online lijst met links naar websites en e-mailadressen.

» Download de VHZ kaart als PDF

De gegevens van uw instelling of een adreswijziging doorgeven voor de VHZ-kaart kan middels het volgende invulformulier. Kijk ook naar de voorwaarden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar info@audcom.nl.

 

 

Jaargang 58 (2017)

print

vhz 2017-12017-1

Reportage
Nieuwe inzichten in het onderzoeken van effectiviteit
"Het gaat om de combinatie van het kunnen toepassen van technieken en het vermogen om een goede relatie met de cliënt op te bouwen; dat maakt een behandelaar een goede behandelaar."
Deze woorden sprak professor Ron Scholte uit tijdens zijn inaugurele rede op 16 december 2016 aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zo'n 200 mensen waren naar Nijmegen gekomen om zijn visie op effectonderzoek in de jeugdzorg te horen. Van Horen Zeggen was aanwezig om te horen of Scholtes ideeën ook voor onze sector toepasbaar zijn.

Interview
Gerda Egtberts: "Doe wat nodig is voor het kind dat onze expertise nodig heeft"
Jarenlang was Gerda Egtberts het gezicht van Siméa op de vele beleidsterreinen binnen "cluster 2". Nu werkt ze als senior beleidsmedewerker bij Auris Ondersteunende Diensten, waar ze verantwoordelijk is voor de doorontwikkeling van Passend Onderwijs. Egtberts had een centrale rol in het realiseren van de Richtlijn voor de toelaatbaarheidsbepaling tot het onderwijs of de ondersteuning door de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen.

Artikel
Nina Wolters-Leermakers, Evelien van Wingerden, Rita Gerkema-Nijhof, Martine van Gennip, Yvonne van der Heijden, Fatima van Toorn & Hans van Balkom:
Een effectstudie naar het stimuleren van de communicatie met kinderen met een communicatief meervoudige beperking middels het voorlezen van Zintuigenverhalen
In dit artikel staat het voorlezen aan kinderen met een Communicatieve Meervoudige Beperking centraal. De auteurs benadrukken dat voor een deel van deze doelgroep bestaande voorleesmethoden niet passend zijn. Daarom hebben zij zelf Zintuigenverhalen ontwikkeld, waarbij zintuiglijke ervaringen kunnen helpen bij het uitbreiden van communicatiemogelijkheden. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op Zintuigenverhalen en het effect ervan.

 

Agenda

 

Siméacongres 2018
19 en 20 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2017 Siméa