Home   Congres   REC's & scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Van Horen Zeggen

print

In het vakblad Van Horen Zeggen vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten.

Van Horen Zeggen is een uitgave van de FENAC en Siméa.  In dit blad worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van groepsleiding, leerkrachten, diagnostici en begeleiders.

Het blad verschijnt zes keer per jaar.   Audiologische Centra en leden van Siméa krijgen het vakblad gratis toegestuurd.  Overige belangstellenden betalen voor het abonnement € 30 per jaar.

Downloaden

Van jaargangen 54 (2013), 53 (2012), 52 (2011) 51 (2010), 50 (2009), 49(2008), 48 (2007)47 (2006) en 46 (2005) kunt u van nummers van minimaal een jaar oud hier de reportages, interviews en artikelen downloaden.  Van oudere jaargangen staat een beknopte inhoudsopgave online. In het Archief zijn alle nummers vanaf 1960 opvraagbaar in PDF-formaat.

Losse nummers bestellen

U kunt losse nummers bestellen bij het beleidsbureau van FENAC en Siméa: Bureau AudCom.  De prijs van een los nummer bedraagt € 8,-

VHZ kaart

Van Horen Zeggen publiceert ook de VHZ kaart.  Bij Van Horen Zeggen nummer 5 van 2006 is dit adresboek voor de sector communicatie en gehoor voor het eerst verschenen.

De VHZ kaart is te bestellen voor de kostprijs van €1,50 plus verzendkosten. Bij bestelling van meer dan 10 exemplaren worden geen verzendkosten in rekening gebracht.  U kunt de kaart hier ook downloaden of gebruik maken van de online lijst met links naar websites en e-mailadressen.

» Download de VHZ kaart als PDF

De gegevens van uw instelling of een adreswijziging doorgeven voor de VHZ-kaart kan middels het volgende invulformulier. Kijk ook naar de voorwaarden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar info@audcom.nl.

 

 

Jaargang 55 (2014)

print

2014-1

2014-1

Reportage
Over een jaar verandert veel in financiering zorg
Vanaf 2015 verandert er veel in de financiering van de zorg. Verschillende vormen van behandeling worden over een jaar niet meer betaald uit de AWBZ, maar uit de nieuwe Zorgverzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die gemeenten uitvoeren. Wat gaan professionals en cliënten hiervan merken?

Interview
Goed onderwijs draait om kwaliteit in de klas
Begin dit jaar verscheen het boek "Teaching Deaf Learners: Psychological and Developmental Foundations" van de hand van Harry Knoors en Marc Marschark. Tijdens een bezoek van Marschark aan Nederland legde VHZ beide auteurs een aantal vragen voor.

Artikelen
Carolien Rieffe, Ivet Pieper, Neeltje van den Bedem, Kirsten Wolthuis, Meinou de Vries en Noëlle Uilenburg: ‘Kijk mij nou'.
Dove en slechthorende kinderen en jongeren lijken in het sociale contact wel vaak te zenden, maar verdiepen zich hierbij niet of te weinig in het perspectief en gevoelens van de ander. In dit artikel wordt de theoretische achtergrond van de methode ‘participatieve video' beschreven evenals de resultaten van een pilot onderzoek naar het effect hiervan op het sociaal bewustzijn.

thema 2014

Themakatern
Evidence-based, wat een feest!
Evidence-based practice is het gebruiken van het best beschikbare bewijs over doelmatigheid en effectiviteit bij het kiezen van een interventie. Evidence-based practice (EBP) is een belangrijke stroming in de medische en paramedische beroepen, maar heeft ook zijn weg gevonden naar het onderwijs. De betekenis van evidence-based onderwijs is hetzelfde: de keuze voor een bepaalde methodiek in het onderwijs is gebaseerd op het best beschikbare bewijs over doelmatigheid en effectiviteit. In dit themakatern een verzamelde VHZ een aantal voorbeelden.

 

 

 

 

 

 

Agenda

 

Simeacongres 2014
10 en 11 april
Congrescentrum De Werelt te Lunteren

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2014 Siméa