Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Van Horen Zeggen

print

In het vakblad Van Horen Zeggen vindt u een ruim aanbod van artikelen over zorg en onderwijs gericht op slechthorenden, doven en communicatief beperkten.

Van Horen Zeggen is een uitgave van de FENAC en Siméa.  In dit blad worden actuele ontwikkelingen op de voet gevolgd. Wetenschappelijk onderzoek wordt vertaald naar de dagelijkse praktijk van groepsleiding, leerkrachten, diagnostici en begeleiders.

Het blad verschijnt zes keer per jaar.   Audiologische Centra krijgen het vakblad gratis toegestuurd.  Abonnees betalen € 30 per jaar (zie ook hieronder).

Abonnement

Voor het jaar 2016 kost een abonnement op het vakblad Van Horen Zeggen 30 euro (exclusief eventuele administratiekosten). Hiervoor ontvangt u 6 keer het blad in uw brievenbus. Ook krijgt u met uw abonnementsnummer in 2016 korting op het Simeacongres.

Voor meer informatie stuur een email naar info@simea.nl.

Downloaden

Van onderstaande jaargangen kunt u van nummers van minimaal een jaar oud hier de reportages, interviews en artikelen downloaden.  Van oudere jaargangen staat een beknopte inhoudsopgave online. In het Archief zijn alle nummers vanaf 1960 opvraagbaar in PDF-formaat.

Losse nummers bestellen

U kunt losse nummers bestellen bij het beleidsbureau van FENAC en Siméa: Bureau AudCom.  De prijs van een los nummer bedraagt € 8,-

VHZ kaart

Van Horen Zeggen publiceert ook de VHZ kaart.  Bij Van Horen Zeggen nummer 5 van 2006 is dit adresboek voor de sector communicatie en gehoor voor het eerst verschenen.

De VHZ kaart is te bestellen voor de kostprijs van €1,50 plus verzendkosten. Bij bestelling van meer dan 10 exemplaren worden geen verzendkosten in rekening gebracht.  U kunt de kaart hier ook downloaden of gebruik maken van de online lijst met links naar websites en e-mailadressen.

» Download de VHZ kaart als PDF

De gegevens van uw instelling of een adreswijziging doorgeven voor de VHZ-kaart kan middels het volgende invulformulier. Kijk ook naar de voorwaarden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar info@audcom.nl.

 

 

Jaargang 57 (2016)

print

2016-22016-2

Reportage
Zit er muziek in een CI?
Het belangrijkste uitgangspunt bij de revalidatie na een CI plaatsing is dat het spraakverstaan verbeterd wordt. Voor veel CI-gebruikers blijkt muziek ook van groot belang. VHZ nam deel aan een minisymposium over CI en muziek op de Wereld CI dag in het UMC Utrecht.

Interview
Stefan Koelsch: "Muziek is goed voor brein- en taalontwikkeling"
Bij haar 50 jarig jubileum presenteerde Pento een betrekkelijk nieuw onderwerp voor de sector: de ontwikkeling van muzikale vaardigheden en de invloed hiervan op het brein en de taalontwikkeling bij jonge kinderen. Van Horen Zeggen vond dit een goede aanleiding om de spreker prof. Stefan Koelsch te interviewen.

Artikelen
Astrid van Leerdam, Rob Zwitserlood en Ellen Gerrits: Met Woorden in de Weer: woordenschatontwikkeling bij kinderen van 10-13 jaar met een taalontwikkelingsstoornis
Kinderen met TOS hebben vaak een kleine woordenschat. De woordenschatdidactiek Met Woorden in de Weer is gericht op expliciet woordenschatonderwijs in het basisonderwijs. Ook in het cluster 2 onderwijs wordt de didactiek toegepast. In dit artikel wordt een studie beschreven naar het effect van Met Woorden in de Weer op het woordleren van kinderen met TOS.
Literatuurlijst

Rianneke Crielaard en Edith Hofsteede-Botden: De TestWijzer
In dit artikel wordt de achtergrond van de TestWijzer toegelicht. De TestWijzer is een overzicht van diagnostisch instrumentarium op het gebied van spraak-taaldiagnostiek voor kinderen in de leeftijd van 0;6 tot 15;11 jaar. De TestWijzer is ontwikkeld op het Audiologisch Centrum (AC) van Kentalis te Sint-Michielsgestel en is sinds kort beschikbaar via OpenAC.
Literatuurlijst

 

2016-1

2016-1


Reportage
Bij het ratificeren van het VN-Verdrag lag de focus op het amendement
Nederland was een van de laatste landen dat nog tot ratificeren van het VN-verdrag ‘Rechten van personen met een handicap' moest overgaan. Enkele vertegenwoordigers uit onze nationale  dovenwereld laten in deze VHZ-editie hun licht schijnen over de betekenis van de overeenkomst.  

Interview
Erwin Baas: "Beperk het gebruik van oorkappen in de klas"
Audioloog Erwin Baas en collega's zien dat in toenemende mate op scholen gebruik gemaakt wordt van oorkappen die bedoeld zijn om oren te beschermen tegen overmatig lawaai. Ui onderzoek blijkt dat langdurige demping zorgt voor toenemende gevoeligheid voor hard geluid. Baas vraagt zich af of met oorkappen niet alleen maar aan symptoombestrijding wordt gedaan.

Artikelen
Mirjam Blumenthal, Susanne Voorn en Petra van Alphen: Interventie bij meertalige peuters met TOS
Hoe kun je jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis begeleiden als ze in een meertalig gezin opgroeien? Kentalis deed hier onderzoek naar. Belangrijkste uitkomst: maatwerk is noodzakelijk, omdat ouders sterk verschillen in wat zij wensen en nodig hebben. Wel is er een mix van ingrediënten die bij ouders die intensievere begeleiding nodig hebben en aankunnen het beste lijkt te werken.

 

Agenda

 

Siméacongres 2017
6 en 7 april in de Werelt te Lunteren

 
» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2016 Siméa