Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Vak- en kennisgroepen → Wat doet de vereniging Simea?  → Home  

print

Hieronder staat meer informatie over de vak-, kennis-, projectgroepen en netwerken binnen de vereniging Simea.

Vakgroepen

Kennisgroepen

Projectgroepen

-

Netwerken

Onder een vakgroep wordt verstaan een monodisciplinaire groep leden die jaarlijks een aantal keren bij elkaar komt gericht op kennisuitwisseling, reflectie en/of intervisie. Een vakgroep heeft een permanente status onder de voorwaarde dat er jaarlijks een jaarverslag en een jaarplan aan het bestuur wordt voorgelegd. Welke vakgroepen actief zijn ziet u hieronder.

Onder een kennisgroep wordt verstaan een multidisciplinaire groep leden die jaarlijks een aantal keren bijeen komen gericht op kennisuitwisseling, ontwikkeling van methodieken, reflectie en/of intervisie. Ook hier geldt de verplichting tot het opstellen van een jaarverslag en een jaarplan ten behoeve van het bestuur en de vereniging in het algemeen. Voorbeeld van een kennisgroep is de werkgroep Auditief Gehandicapten.

Voorts heeft het bestuur de mogelijkheid om een of meer projectgroepen in te stellen. Een projectgroep werkt met een taakstelling van het bestuur en is gericht op het leveren van een advies of het ontwikkelen van een methodiek of product. Naast  leden kunnen projectgroepen aangevuld worden met  deskundigen van buiten de vereniging. Projectgroepen hebben een tijdelijk karakter. Het bestuur heeft op dit moment een  projectgroep ingesteld om de protocollen cluster 2 aan te passen.

In de Nieuwsbrief van Simea is regelmatig informatie te vinden over de activiteiten van de vak- en projectgroepen.

 

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2016
14 en 15 april in de Werelt te Lunteren

 
» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 Siméa