Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Simea vakgroep Audiologie → Home  

print

Hieronder vindt u meer informatie over de vakgroep Audiologie.

Doelstelling van de vakgroep Audiologie
Informatie
Leden van de vakgroep Audiologie
Taken van de vakgroep Audiologie
Publicaties en presentaties van de vakgroep Audiologie
Inloggen voor vakgroepleden
Contact


Doelstelling van de vakgroep Audiologie

 • Bevorderen van schoolaudiologie
 • Bevorderen van kennis over audiologie in Cluster-2
 • Adviseren van het Siméa bestuur t.a.v. aan (school)audiologie gerelateerde onderwerpen

Informatie (Under Construction)

 • Klassenakoestiek
 • FM-apparatuur en andere technische mogelijkheden 
 • Tips voor leerkrachten
 • Indicatiestelling
 • Eenorigheid
 • Nuttige links

Leden van de vakgroep Audiologie

De vakgroep bestaat uit vijf leden.
Bij het invullen van vacatures in de vakgroep wordt rekening gehouden met evenwichtige vertegenwoordiging van regio's, organisaties en disciplines.

Erwin Baas, voorzitter
Yolande van Heesewijk
Jessica Kuyper
Rens Leeuw
Annemiek Voor in 't holt, secretaris

----

Erwin Baas, voorzitter
Klinisch fysicus- Audioloog
Koninklijke Kentalis ADC Zuid-Oost / Sint Marie

*

Yolande van Heesewijk
Ambulant Begeleider
Voorzitter Kennisgroep Auditief Beperkten Auris
Auris Dienstverlening, Houten

*

Jessica Kuyper
Klinisch fysicus- Audioloog
Pento Audiologische Centra, Locatie Zwolle

*

Rens Leeuw
Klinisch fysicus- Audioloog
Koninklijke Kentalis, Locatie Sint Michielsgestel

 *

Annemiek Voor in 't holt, secretaris
Ambulant Begeleider (logo-akoepedist/leerkracht)
Alexander Roozendaalschool, Orion, Amsterdam
Onderzoeker/projectleider Master SEN Auditief Gehandicapten; Master SEN Communicatief Gehandicapten; Hogeschool Utrecht, Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies en Lectoraat Dovenstudies

*

Oud leden van de vakgroep: Paulien de Jager, Tim Prinzen, Hans van DijkTaken van de vakgroep Audiologie

 • jaarplan met drie vergaderdata
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de Vereniging Siméa
 • bevorderen van kennis over (school)audiologie bij AB diensten, Cluster-2 scholen en audiologen door middel van lezingen, workshops en publicaties
 • nadere positionering van schoolaudiologie en schoolaudiologen
 • volgen van de ontwikkelingen m.b.t.
  • auditieve verwerkingsproblematiek
  • cochleaire implantatie
  • SH/doof
  • ESM (auditieve problematiek)
  • indicatiestelling
  • klassenapparatuur/soloapparatuur en soundfield apparatuur
 • adviseren / ondersteunen van Siméa bestuur bij ontwikkelingen m.b.t. slechthorende en dove leerlingen en leerlingen met auditieve verwerkingsproblemen
 • afstemmen met werkveld over bovengenoemde onderwerpen
 • reageren op vragen vanuit het werkveld
 • opstellen jaarverslag

 
Publicaties en presentaties van de vakgroep Audiologie

2010

Baas, E. (2010). Goed geluid. Klinken de medeklinkers mee?
Heesewijk, van, Y. & Voor in 't holt, A. (2010). Ervaringsgerichte teamvoorlichting
Leeuw, R. (2010). Onderwijsindicaties bij kinderen met een CI.
Siméa (2010). Deelprotocol Audiologische diagnostiek voor dove en slechthorende kinderen
Voor in 't holt, A. (2010). Inclusie slechthorende kinderen

2009
Presentaties op Wintervergadering Nederlandse Vereniging voor Audiologie
Inleiding op het thema van de vergadering: Indicatiestelling Cluster 2 bij dove en slechthorende kinderen (Voor in 't holt)
Jager, de, P. (2009) Protocol Audiologische Diagnostiek
Leeuw, R. (2010). Indicatie Cluster-2 bij kinderen met een CI
Voor in 't holt, A. (2009). Indicatiestelling slechthorende kinderen: casuïstiek
Baas, E. (2009). Schoolaudiologie. 

2007
Presentatie op Siméa conferentie 2007
Baas, E. & Voor in 't holt, A. (2007). Enquête Slechthorende Kinderen in het Gemengde SH/ESM onderwijs
Persbericht Enquête Slechthorende Kinderen in het Gemengde SH/ESM onderwijs
Vakgroep Audiologie (2007). Eindrapport Enquête Slechthorende Kinderen in het Gemengde SH/ESM onderwijs

2003
Vakgroep Audiologie (na consultatie Fenac audiologen door de Jager & Voor in 't holt) (2003). Deelprotocol Audiologische Diagnostiek


Leden van de vakgroep kunnen hier toegang krijgen tot het interne gedeelte van deze map. De daar opgeslagen documenten zijn alleen zichtbaar als u ingelogd én lid van de vakgroep bent.


Contact?
audiologie@simea.nl   


Naar boven...

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa