Home   Congres   REC's & scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Wat doet de vereniging Simea? → Home  

print

Elkaar verstaan!

De naam Simea betekent elkaar verstaan. Siméa richt zich op onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Simea creëert verbondenheid tussen zowel de professionals als tussen de organisaties die opereren in ons werkveld en creëert voorwaarden om onderliggende afstemming te realiseren.

De vereniging Simea heeft ruim 1.000 leden. Hiervan is het merendeel werkzaam in het onderwijs of begeleiding cluster 2.

Simea is een platform zijn voor haar leden waar kennis, ervaringen en meningen worden uitgewisseld. Die kennis staat altijd in dienst van de verschillende doelgroepen waarvoor de leden werkzaam zijn. Om hieraan vorm te geven organiseert Simea de volgende activiteiten:

  • Een jaarlijks, tweedaags congres

  • Uitgeven van het vakblad Van Horen Zeggen. Dit is in samenwerking met de FENAC (Federatie Nederlandse Audiologische Centra)

  • Opzetten van vak-, kennis- en projectgroepen. Hier vindt uitwisseling en overdracht van expertise plaats

  • Onderhouden van contacten met andere organisaties gericht op auditief en communicatief beperkten in binnen- en buitenland.

Interesse? Meer informatie over lid worden.

Meer informatie

 

 

Agenda

 

Simeacongres 2015
16 en 17 april
Congrescentrum De Werelt te Lunteren

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2014 Siméa