Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Wat doet de vereniging Simea? → Home  

print

Unaniem stemden de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 april j.l. voor het opheffen van de Vereniging Simea. Het bestuur gaat er de komende tijd voor zorgen dat de goedlopende activiteiten van de Vereniging een plek krijgen in de Stichting Siméa.

Dit is het resultaat van de nieuwe koers die het verenigingsbestuur al eerder inzette, waarbij we de waardevolle inhoud van de vereniging willen behouden op een manier die bestendig is voor de toekomst.

Het bestuur is blij met de steun van de leden om hier verder mee aan de slag te gaan. Zo kunnen we ervoor zorgen dat bijvoorbeeld Van Horen Zeggen en het Simeacongres beschikbaar blijven voor mensen werkzaam binnen onze sector.

Elkaar verstaan!

De naam Simea betekent elkaar verstaan. Siméa richt zich op onderwijs, begeleiding en zorg aan kinderen en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Simea creëert verbondenheid tussen zowel de professionals als tussen de organisaties die opereren in ons werkveld en creëert voorwaarden om onderliggende afstemming te realiseren.

De leden van de vereniging Simea zijn voor het merendeel werkzaam in het onderwijs of begeleiding cluster 2.

Simea is een platform voor haar leden waar kennis, ervaringen en meningen worden uitgewisseld. Die kennis staat altijd in dienst van de verschillende doelgroepen waarvoor de leden werkzaam zijn. Om hieraan vorm te geven organiseert Simea de volgende activiteiten:

  • Een jaarlijks, tweedaags congres

  • Uitgeven van het vakblad Van Horen Zeggen. Dit is in samenwerking met de FENAC (Federatie Nederlandse Audiologische Centra)

  • Faciliteren van vak-, kennis- en projectgroepen. Hier vindt uitwisseling en overdracht van expertise plaats

  • Onderhouden van contacten met andere organisaties gericht op auditief en communicatief beperkten in binnen- en buitenland.

Meer informatie

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2016
14 en 15 april in de Werelt te Lunteren

 
» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 Siméa