www.simea.nl/stichting/stichting-links.html

Over de stichting Siméa → Over de stichting Siméa  → Home  

print

De stichting Siméa treedt op namens de besturen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de ondersteuning aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht.

Door de krachten te bundelen in de Stichting kunnen de organisaties optimaal werken aan het delen, borgen en ontwikkelen van expertise in het belang van de doelgroepen. Dit komt de kwaliteit van het landelijk speciaal onderwijs voor auditief en communicatief beperkte leerlingen ten goede. 

Stichting Siméa wil de belangenbehartiger, het platform voor expertise uitwisseling en de beleidsmaker voor het totale werkveld zijn door:

  • Het innemen van een strategische positie
  • Een centrale rol te spelen in de landelijke beleidsontwikkelingen
  • Het initiëren, ontwikkelen en waarborgen van kwaliteit

Bekijk hier het overzicht van de teams, werkgroepen en commissies binnen Siméa...

 

Deelnemers in de stichting

 

Copyright 2003-2019 Siméa