Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Over de stichting Siméa

print

De stichting Siméa treedt op namens de besturen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de dienstverlening aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in de Stichting ondergebracht.

Door de krachten te bundelen in de Stichting kunnen de organisaties optimaal werken aan het delen, borgen en ontwikkelen van expertise in het belang van de doelgroepen. Dit komt de kwaliteit van het landelijk speciaal onderwijs voor auditief en communicatief beperkte leerlingen ten goede. 

Stichting Siméa wil de belangenbehartiger, het platform voor expertise uitwisseling en de beleidsmaker voor het totale werkveld zijn door:

  • Het innemen van een strategische positie
  • Een centrale rol te spelen in de landelijke beleidsontwikkelingen
  • Het initiëren, ontwikkelen en waarborgen van kwaliteit

 

Deelnemers in de stichting

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2016
14 en 15 april in de Werelt te Lunteren

Informatiedag over SH en TOS
7 november 2015

Masterclass Harry Knoors
Leren, opvoeden en onderwijzen: wat is passend voor slechthorende en dove kinderen?
9 oktober 2015

Werelddovendag
26 september 2015


» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Simea
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

tel        030-2 76 99 02
fax       030-2 71 28 92
teksttel 030-2 73 04 59

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Copyright 2003-2015 Siméa