Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Zak-/slaagregeling → Nieuws  → Home  

print

De staatssecretaris heeft het besluit genomen de eisen voor het examen aan te scherpen.

De staatssecretaris heeft het besluit genomen de eisen voor het examen aan te scherpen. Voor alle leerlingen geldt, ook voor de leerlingen van het vmbo, dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal examen tenminste een 5,5 moet zijn. Leerlingen in het havo en vwo mogen daarbij ten hoogste één 5 als eindcijfer (gemiddelde van het schoolexamen en het centraal examen) voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Het schoolexamen krijgt eenzelfde gewicht als het centraal examen.

De staatssecretaris wil de kwaliteit van het onderwijs stimuleren en het niveau waarmee kinderen in het vervolgonderwijs instromen, omhoog halen. De zesjescultuur moet doorbroken worden is de stelling. Er zijn inmiddels verschillende trajecten aan de gang om de kwaliteit van het onderwijs in het VO en VSO te verbeteren. Het verhogen van de examen eisen dient ook het doel de kwaliteit te verbeteren.

Simea heeft samen met de Fodok een brief geschreven om rekening te houden met het feit dat dove leerlingen benadeeld worden door de regeling. Vooral het niveau van het CE van Engels is een struikelblok. De staatssecretaris zegde toe in gesprek te gaan met Simea en Fodok om te kijken hoe zij dove en zwaar slechthorende leerlingen tegemoet kan komen.

Het ministerie vraagt Simea om voor dit overleg gegevens aan te leveren om hoeveel leerlingen het gaat, welke profielen ze kiezen en welke cijfers zij halen op het schoolexamen en het centraal examen.
De gegevens worden opgevraagd bij de diensten AB en de VSO scholen die het havo en vwo niveau aanbieden.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa