Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Wel horen, maar niet goed verstaan  → Nieuws  → Home  

print

David is een gezonde, vrolijke jongen, maar hij luistert zo slecht. Hij hoort wel goed, hij is de eerste die een vliegtuig hoort. Maar vaak lijkt hij niet voldoende te begrijpen wat er gezegd wordt. "Als ik zeg 'ga even bij de achterdeur kijken', dan loopt hij naar de voordeur. En als ik veel dingen tegelijk tegen hem zeg, dan komt er niets van terecht. Hij hoort het heus wel? maar het komt gewoon niet door." .

Dit soort luisterproblemen† komt veel voor bij kinderen. Het kan zowel thuis als op school tot klachten leiden. Maar de aard ervan wordt nog niet goed onderkend. Soms worden deze kinderen als 'slechthorend' benoemd, terwijl zij wel goed kunnen horen. Ze kunnen geluid echter niet goed kunnen verwerken.
In het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht is het mogelijk zulke moeilijkheden met luisteren (= auditieve verwerkingsproblemen) te laten onderzoeken. Eerst wordt onderzocht of het kind wel goed kan horen, door het uitvoeren van een gehooronderzoek. Ook vult de leerkracht een vragenlijst in. Hierbij wordt nagevraagd of het kind in optimale omstandigheden -dus als het helemaal stil is- beter kan verstaan dan wanneer er ook lawaai is.
Daarna neemt het kind deel aan een test naar het verwerken van geluidssignalen ofwel auditieve verwerking. Het moet onder andere gesproken woorden nazeggen, terwijl het tegelijkertijd ook ruisgeluid hoort. Bij een ander onderdeel hoort het kind aan beide oren verschillende woordjes die het allebei moet nazeggen. Met dit onderzoek kan dan worden vastgesteld of er sprake is van auditieve verwerkingsproblemen.

Is er iets aan te doen?

Dat is nog niet duidelijk. Daarom wordt nu in het WKZ een project uitgevoerd waarbij kinderen met auditieve verwerkingsproblemen een luistertraining kunnen ondergaan. Een deel van de kinderen gaat met een computer een speciaal oefenprogramma volgen. Anderen krijgen in de klas geluidversterkende apparatuur, waardoor ze de leerkracht beter kunnen verstaan. Er worden in totaal 4 verschillende trainingsvormen aangeboden. Na enkele maanden worden de resultaten daarvan onderzocht.

Kan mijn kind meedoen?
Voor dit project worden nog kinderen gezocht in de leeftijd van 6 tot 9 jaar.
Als uw kind:

  • vaak niet lijkt te luisteren,
  • moeite heeft met begrijpen als er lawaai is,
  • vaak om herhaling vraagt,
  • moeite heeft met het onthouden van opdrachten,
dan is uw kind misschien geschikt om mee te doen aan dit project en kan het mogelijk ook beter leren luisteren!

Aan deelname aan dit project zijn geen kosten verbonden en de kinderen krijgen de benodigde apparatuur in bruikleen van het ziekenhuis.

Aanmelden of verzoek om meer informatie kan door een emailbericht te sturen aan Jeanet Smilde of door te bellen met de afdeling Kind & Communicatie:† 030-2504902† (tussen 13.00 - 17.00 uur op ma/di/do).

Meer informatie

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa