Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Wat betekent de brief voor cluster 2? → Nieuws  → Home  

print

In de brief de Minister van juni 2011 wordt niet expliciet ingegaan op de positie van cluster 2. Nadruk ligt op de samenwerkingsverbanden. Voor cluster 2 is het belangrijk te weten dat:

 • De temporisering van de bezuinigingen geldt ook voor cluster 2.
  Ook in cluster 2 wordt in schooljaar 2012-2013 niet bezuinigd op de AB en blijft het budget voor de REC's beschikbaar.
 • De scholen in cluster 2 die expertise bekostiging ontvangen houden deze gelden. Vanaf 2013 wordt 10 % gekort op deze bekostiging. De inzet van de besturen, de leerkrachten, de ouders en de Kamerleden die zich hier sterk voor hebben gemaakt, heeft resultaat opgeleverd. Immers in januari vond de Minister dat de expertise middelen wel konden worden afgeschaft.
 • Voor cluster 2 geldt een zelfde invoeringstermijn van de wetgeving als dat voorzien is voor de samenwerkingsverbanden zo is in de gesprekken met het Ministerie van OCW duidelijk geworden. Dit houdt in:
  • Invoering wet per 1 augustus 2012.
  • Bestuurlijke inrichting van de instellingen in oprichting in cluster 2 moet 1 november 2012 gereed zijn
  • Voor 1 maart 2013 moeten de instellingen in oprichting in cluster 2 duidelijk aangeven welke ondersteuning/arrangementen zij bieden, op welke manier de toelating is geregeld en hoe de afstemming vorm krijgt met de samenwerkingverbanden.
  • Cluster 2 krijgt de ondersteuningsplicht per 1 augustus 2013,
 • Groei van het speciaal onderwijs, het lgf, is niet gunstig, maar is ook niet de intentie. Overigens was dit al jaren niet de intentie van het speciaal onderwijs. Niet van cluster 2 maar ook niet van de andere clusters. Het speciaal onderwijs had en heeft geen invloed op de indicatiestelling voor LGF. Het streven van cluster 2 is en blijft om de leerlingen als het maar enigszins mogelijk is binnen het reguliere onderwijs te ondersteunen. Het is wel belangrijk om onze leerlingen al zo vroeg mogelijk te signaleren om de specifieke begeleiding te kunnen bieden die nodig is voor een optimale taalspraak ontwikkeling.
 • Vanuit het landelijk kader is het nadrukkelijk de intentie van Cluster 2 om te komen tot een goede samenwerking en afstemming met de regionale samenwerkingsverbanden. Hiermee wordt rekening gehouden bij de verdere inrichting van het landelijk speciaal onderwijs. Lees hiervoor ook de Siméa Nieuwsbrief PASklaar. De samenstelling van de regionale samenwerkingsverbanden zijn in dat kader ook voor cluster 2 van belang. 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa