Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Verhulst nieuwe voorzitter WEC-Raad  → Nieuws  → Home  

print

René Verhulst wordt per 1 december 2005 de nieuwe voorzitter van de WEC-Raad. De Vereniging WEC-Raad heeft tot doel het behartigen van de inhoudelijke onderwijskundige belangen van het speciaal onderwijs.

Verhulst (1960) is secretaris van Nyenrode Business Universiteit in Breukelen. Hij is geen onbekende in het basis- en voortgezet onderwijs. Van eind 2000 tot 1 april 2005 was hij wethouder van ondermeer Onderwijs en Grote Steden Beleid in de gemeente Utrecht.

Verhulst: ' Juist in deze tijd zijn de belangen van het speciaal onderwijs enorm groot. De expertise die hier is opgebouwd en waar leerkrachten en anderen met hart en ziel zich dagelijks inzetten, is het hard nodig om kwetsbare leerlingen kansen te geven in de maatschappij. Omgekeerd is onze samenleving ermee gediend dat deze kinderen de begeleiding krijgen die noodzakelijk is. Nu investeren voorkomt later veel problemen.' Verhulst baarde in zijn wethoudersperiode niet alleen opzien met een voorstel voor de invoering van het schooluniform, maar bepleitte ook, analoog aan de leerplicht, de invoering van een opvoedplicht en benadrukte daarbij de verantwoordelijkheid van de ouders in de ontwikkeling van hun kinderen.

Over de WEC-Raad:

De WEC-Raad richt zich op de onderwijskundige, inhoudelijke belangen van het speciaal onderwijs en de vier clusters. De Raad is het aanspreekpunt voor alle zaken die clusteroverstijgend zijn en die betrekking hebben op onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken in het kader van de uitvoering van de Wet op de Expertise Centra (WEC), de expertisevorming en de uitvoering van de Leerling Gebonden Financiering (LGF).

Het beroep op het speciaal onderwijs wordt de laatste jaren groter, getuige ook recente discussies over thuiszittende leerlingen.

Zowel de rijksoverheid, met name het ministerie van OCW, en de lokale overheden, als het (speciaal) onderwijsveld zelf hebben behoefte aan een eenduidig, door het hele veld gedragen aanspreekpunt. De WEC-Raad wil nadrukkelijk in die behoefte voorzien.

Daarnaast kan en wil de WEC-Raad een kwalitatieve meerwaarde hebben voor het speciaal onderwijs, als uitvoerder en als coördinator van de verschillende projecten en projectmatige of cyclische taken in dit onderwijsveld.

Voor die onderwijskundige, inhoudelijke belangen maakt de Raad zich op alle niveaus sterk. Nu al, wanneer het gaat over bijvoorbeeld Leerling Gebonden Financiering, het ?rugzakje?. Maar ook straks, wanneer de herziening van het zorgstelsel in het funderend onderwijs het belangrijke thema is, zal de WEC-Raad opkomen voor het kind en het speciaal onderwijs.

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa