www.simea.nl/nieuws/vooraankondigingsymposium.html

Symposium Alle Taal Centraal  → Nieuws  → Home  

print

Op symposium Alle Taal Centraal 2006 komen de nieuwste inzichten op het gebied van spraaktaalproblemen, gehoorproblemen en autisme aan bod met als keynote spreker Professor Dorothy Bishop van Oxford University.

Op dinsdag 21 maart 2006 organiseren orthopedagogisch centrum Sint Marie en de gemeenschap van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs De Taalbrug hun tweejaarlijks symposium over spraaktaalproblemen, slechthorendheid en autisme. Dit symposium is interessant voor iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met kinderen en jongeren met auditieve en communicatieve beperkingen, zoals leerkrachten, logopedisten, medewerkers van audiologische centra en medewerkers in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg. Het symposium wordt wederom georganiseerd in Conferentiecentrum Koningshof in Veldhoven.

Hoofddoel van het symposium is om nieuwe kennis en voortschrijdend inzicht te delen met vakgenoten in ons werkgebied. Professor Dorothy Bishop van Oxford University zal als keynote spreker een lezing verzorgen in het plenaire programma. Dorothy Bishop doet reeds dertig jaar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van spraaktaalstoornissen en autisme. Daarnaast is ze actief op het gebied van testontwikkeling.

De symposiumcommissie is daarnaast bezig een aantrekkelijk programma samen te stellen voor de deelnemers. Daarbij zal in de subsessies ruime gelegenheid worden geboden voor verdieping van kennis. Een vooraankondiging van het programma zal in december aan onze relaties worden toegezonden.

Het symposium is toegankelijk voor maximaal 600 personen. De inschrijving start begin januari 2006 via een website die op dit moment in de maak is. Voor meer informatie kunt u nu reeds contact opnemen met Hanneke Bastiaans, projectleider symposium, Sint Marie Eindhoven, telefoon (040) 264 70 04, e-mail h.bastiaans@sintmarie.nl

 

Sint Marie is een orthopedagogisch centrum voor onderzoek en behandeling van kinderen vanaf twee jaar, jongeren en volwassenen, die problemen hebben met communicatie. Deze problemen kunnen te maken hebben met een sterk verminderd gehoor en/of problemen met spraak of taal. Daarnaast is Sint Marie gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met autisme. De hulpverlening is erop gericht om cliŽnten te leren omgaan met hun communicatieproblemen en hen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Meer informatie over Sint Marie is te vinden op de website: www.sintmarie.nl

De Horst, De Beemden en Ekkersbeek vormen sinds 1999 een samenwerkingsverband van scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor kinderen van 3 tot 20 jaar met auditieve en communicatieve beperkingen. Dit samenwerkingsverband maakt deel uit van het Regionaal Expertise Centrum (REC) in Zuid- en Oost-Nederland (ZeON). Sinds 6 oktober zijn de drie scholen verenigd onder de naam De Taalbrug. Meer informatie over De Taalbrug is te vinden op de website: www.taalbrug.nl


Copyright 2003-2019 Siméa