Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Vooraankondiging Congres Siméa 12/13 april 2012 → Nieuws  → Home  

print

Hoe zorgen we voor passende antwoorden op de beleidsvoornemens van de overheid? Dát staat centraal op het komende Simea congres. De congrescommissie is op zoek naar lezingen en workshops die ingaan op de gevolgen van deze veranderingen en hoe wij daar vanuit het cluster 2 onderwijs en vanuit de diagnostiek en zorg passende antwoorden op geven.

logo vereniging simea

Simeacongres 2012

Passende antwoorden in onderwijs en zorg

voor kinderen en volwassenen met een auditieve en/of communicatieve beperking

12 & 13 april te Lunteren

 Hoe zorgen we voor passende antwoorden op de beleidsvoornemens van de overheid? Dát staat centraal op het komende Simea congres. De congrescommissie is op zoek naar lezingen en workshops die ingaan op de gevolgen van deze veranderingen en hoe wij daar vanuit het cluster 2 onderwijs en vanuit de zorg passende antwoorden op geven.

 Te denken valt aan minilezingen over:

  • handelingsgerichte diagnostiek en bepalen van de toelaatbaarheid
  • vroege opvang/vroegsignalering
  • kleuter- en peuterafdelingen
  • ontwikkelingsperspectief
  • kwaliteitsindicatoren
  • testen/toetsen en opbrengsten
  • ambulante begeleiding en regulier onderwijs
  • regionale afstemming
  • vso en uitstroom naar mbo/arbeid
  • het vergroten van vaardigheden van leerkrachten, ab-ers, logopedisten, etc

 

Wil je een minilezing geven die aansluit bij dit thema? Of weet je een geschikte lezing?


Laat het ons dan weten!

 

Meld je aan vóór 1 november 2011 voor het geven van een minilezing.

Download het aanmeldingsformulier op www.simea.nl/congres of stuur een email naar info@simea.nl.

 

Congrescommissie 2012: Floris Hartgers, Annet de Klerk, Willem Noppers, Gerti Rijpma, Noëlle Uilenburg en Martijn Vooren.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa