Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Visiedocument WEC-Raad expertise van het speciaal onderwijs  → Nieuws  → Home  

print

De WEC-Raad heeft een visiedocument opgesteld over de ontwikkeling, borging en toepassing van de kennis en de expertise van het speciaal onderwijs. In het document dat is aangeboden aan de minister van OCW, wordt uiteengezet welke kennis en expertise in het speciaal onderwijs aanwezig is en wordt aangegeven hoe de expertise in het (V)SO behouden kan blijven en verspreid kan worden.

Voor het opstellen van het visiedocument en het in gang gezette kennisprogramma zijn er veel bijeenkomsten geweest met bestuurders en directies maar vooral met professionals uit het SO-veld. Met het ministerie zal het document en het vervolgtraject worden besproken.


U vindt het bestand hier.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa