Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Verplichte registratie incidenten op scholen → Nieuws  → Home  

print

Nieuwsbericht Ministerie OCW 08-07-2011 informatie voor SO, VSO en AB.

Scholen in het basis-, speciaal-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs moeten (gewelds)incidenten eenduidig gaan registreren. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Van Bijsterveldt (OCW) waarmee de ministerraad heeft ingestemd. Het registratiesysteem draagt bij aan een veiliger schoolklimaat en geeft inzicht in de landelijke ontwikkelingen van incidenten en veiligheid op scholen. Het kabinet streeft ernaar dat de verplichte incidentenregistratie per 1 september 2012 van kracht is.

Duidelijke definities

Om een landelijk beeld te kunnen geven moeten scholen de (gewelds)incidenten op dezelfde manier registreren. Grove pesterijen of scheldpartijen zijn subjectief te beoordelen, maar wapenbezit kan objectief worden vastgesteld. Daarom worden eenduidige en duidelijke definities van verschillende incidenten gehanteerd.

Gegevens niet openbaar

Persoonsgegevens worden niet geregistreerd. Registratie is beperkt tot het feit én of de betrokkene een leerling, docent of een derde is. Scholen moeten zich houden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De registratiegegevens van de incidenten blijven nadrukkelijk in het bezit van de school. De gegevens zijn dus niet openbaar. De Inspectie van het Onderwijs krijgt wel inzage in deze gegevens tijdens haar schoolbezoek.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa