Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Ondertiteling Talpa loopt vertraging op  → Nieuws  → Home  

print

Ondertiteling Talpa voor doven en slechthorenden loopt vertraging op.

Zaterdag 13 augustus a.s. start Talpa met haar eerste uitzendingen.
Die programma's zullen zonder ondertiteling voor doven en
slechthorenden uitgezonden worden. Talpa is in overleg met de
gezamenlijke belangenorganisaties van doven en slechthorenden,
gebundeld in SOAP!, het Samenwerkingsverband Ondertitel Alle
Programma's!. Talpa onderkent het belang van ondertiteling; technisch
liggen er weinig obstakels om te gaan ondertitelen. Nu zoekt Talpa naar sponsors om ondertiteling te realiseren.
De sponsors zullen gezocht worden in zowel de hoek van de reguliere
adverteerders als van op de doelgroep gerichte bedrijven.

Naar verwachting wordt half september duidelijk of ondertiteling voor
doven en slechthorenden daadwerkelijk van de grond gaat komen bij Talpa.
Daarmee zou Talpa een primeur hebben: het zou de eerste commerciŽle
zender zijn die een substantieel aantal televisieprogramma's
ondertitelt. Tot nu toe ondertitelen commerciŽle stations slechts
incidenteel een enkele voetbalwedstrijd of soap.
 
In Nederland zijn ongeveer 1Ĺ miljoen mensen met een auditieve beperking.
Ondertiteling is voor velen van hen een voorwaarde om
televisie-uitzendingen te kunnen volgen. Omdat televisie-kijken vaak
een sociaal gebeuren is, is ondertiteling ook relevant voor de horende
huisgenoten van doven en slechthorenden - zonder ondertiteling is de
kans kleiner dat men als stel, gezin of vriendenclub samen met de
dove/slechthorende naar een programma zonder ondertiteling kijkt.
Ondertiteling heeft daarnaast een positief effect op de
taalontwikkeling van kinderen en van mensen voor wie Nederlands niet
de moedertaal is. Al met al valt er een aanzienlijke kijkersgroep te
winnen wanneer programma's ondertiteld zijn.
 
SOAP!  juicht het bijzonder toe dat Talpa wel serieus bezig is haar
programma's toegankelijk te maken voor mensen die ondertiteling nodig
hebben als voorwaarde om Nederlandstalige televisieprogramma's  te
kunnen volgen.

Informatie over SOAP!: www.ondertiteling.nu

In SOAP! participeren alle organisaties van doven en slechthorenden in
Nederland: Dovenschap, de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden
(NVVS), de Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en kinderen
met Spraak-/taalmoeilijkheden (FOSS), de Federatie van Ouders van
Dove Kinderen (FODOK), de Stichting Plotsdoven, de Organisatie voor
Slechthorende Jongeren (SHJO), de Stichting Belangen Nederlandse Dove
Jongeren (SBNDJ) en de Stichting Auditief Verbale Ontwikkeling
Nederland (SAVON). SOAP! beschikt daarnaast over onafhankelijke
adviseurs uit de wereld van doven en slechthorenden.
Correspondentie:
SOAP!-secretariaat/NVVS
Postbus 129
3990 DC Houten
030-63 54 002
j.beelen@nvvs.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa