Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Studiereis naar Amerika  → Nieuws  → Home  

print

.Empowerment in education and health during Indian Summer

A voyage to the least restricted environment


Hoe vang je de stuipen in het Speciaal Onderwijs op?

Op 17 januari 2007 opent Trouw met de spectaculaire titel: Speciaal Onderwijs dramatisch.
De titel werd ontleend aan de inhoud van de nota "Groeistuipen in het Speciaal Onderwijs". Hierin formuleert Steven van Eijck, commissaris voor jeugd- en jongerenbeleid, in opdracht van de minister 26 aanbevelingen die een bijdrage moeten leveren aan het verbeteren van het Speciaal Onderwijs. Vanuit de kerngedachte: "het kind staat centraal" wordt aangedrongen op intensivering en uitbreiding van scholing (leerkrachten, ambulant begeleiders) en samenwerking op regionaal en subregionaal niveau tussen samenwerkingsverbanden, Speciaal Onderwijs en REC's.

De Verenigde Staten van Amerika

10.000 kilometer verderop verschijnen tegelijkertijd statements van de Gouverneur van New York over education and health onder de noemer "empowerment for the disabled".
Ok in de VS zijn er op dit moment op het gebied van herijking van zorg en onderwijs bruisende pioniers te vinden. Zo wordt er in de VS gewerkt aan een sluitende samenwerking tussen onderwijs en zorg (n loketfunctie, transitsysteem). Zal het fenomeen van de "least restricted environment" ook passend zijn voor het Speciaal Onderwijs in Nederland?

Empowerment

Beleidsmakers en directieleden in het onderwijs zijn zoekende naar inspirerende voorbeelden en modellen waarop het eigen onderwijs afgestemd kan worden. Maar k zijn ze op zoek naar partners in de regio om antwoorden te formuleren op vragen rondom zorgplicht.
De Windesheim Opleidingen Speciale Onderwijszorg (OSO) willen als partner in education bij deze zoektocht ondersteuning bieden om samen sterk te worden voor deze nieuwe uitdagingen.

Vernieuwde Studiereis

Naar aanleiding van de succesvolle reis met het Speciaal Onderwijs Veld organiseert Windesheim OSO van zaterdag 20 oktober tot en met zaterdag 27 oktober (terugkomstdag 28 oktober) een vernieuwde studiereis naar de VS om samen te orinteren en voor te bereiden op de ontwikkelingen in het Speciaal Onderwijs in Nederland.
Gedurende Indian Summer zullen we onze homebase opslaan in de Residence Inn by Marriott http://marriott.com/property/propertypage/EWRWY
Dit prachtige hotel in Wayne in New Jersey, de bakermat van de Indian Summer, ligt ongeveer een uur vanaf de metropool New York City. Vanuit Wayne zullen we een bezoek brengen aan:
" De nabij gelegen William Patterson University en de scholen/instituten waarmee zij samenwerken op het gebied van onderwijs, zorg en opleiden in de school.
" Scholen voor regular education met een afdeling special education (self containment classes) in en rondom West- Milford, waar met het speciale onderwijsproject "Project Adventure" wordt gewerkt.
" Scholen voor sec special education.
" Scholen en instituten in New York City (en New York State) waarbij de afstemming tussen onderwijs en zorg is geconcretiseerd.
" (Wellicht) kleine Amishscholen (waarbij het onderwijs wordt afgestemd op leerlingen die allemaal bij elkaar zitten).
" Nader in overleg in te vullen programmaonderdelen.

Recreatie

Naast het studieprogramma zal er ook gelegenheid zijn om naar New York City te gaan (Ellis Island, Miss Liberty, Ground Zero, Broadway enz.)

Prijs

De kosten voor deze studiereis bedragen ? 2.650. Hierbij is inbegrepen: de vliegreis; reiskosten in de VS (bus); logies; breakfast, lunch en supper.

Inlichtingen en opgave

Voor nadere inlichtingen over de reis kunt u terecht bij:

Henk Logtenberg, mobiel: 06 - 51 52 07 44
E: h.logtenberg@windesheim.nl

Petra Vos, mobiel: 06 - 20 00 43 86.
E: p.vos@windesheim.nl

Opgave is mogelijk tot en met 1 juni 2007 bij Fennanda Verweij
T: 038 - 469 9924
E: fhi.verweij@windesheim.nl

Tenslotte

" Er kunnen maximaal 35 deelnemers aan de reis deelnemen.
" Voorafgaand aan de reis zal er een bijeenkomst op Windesheim zijn.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa