Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Studiemiddag Dove Kinderen Lezen  → Nieuws  → Home  

print

Op woensdag 1 november 2006, van 13.45u tot 17.30u, organiseert Stichting Lezen een studiemiddag over leesbevordering bij dove kinderen en jongeren.

Doel van de studiemiddag

Het belang van leesbevordering voor dove en slechthorende kinderen en jongeren onder de aandacht brengen van een bredere groep beleidsmatig betrokkenen en een basis leggen voor de ontwikkeling van structureel beleid op dit gebied.

Inhoud van het programma

In het programma wordt aandacht geschonken aan de stand van zaken van het onderzoek naar de ontwikkeling van het lezen bij dove kinderen en jongeren, aan de beschikbaarheid (en het ontbreken) van geschikte materialen, aan de mogelijkheden om het lezen van deze kinderen op een adequate manier te bevorderen en aan de rol van de openbare bibliotheken.
Tevens zal in discussie met de aanwezigen een poging gedaan worden om een aantal beleidsaanbevelingen te formuleren, naar inhoud en naar organisatie.
Op de www.dovekinderenlezen.nl vindt u alle benodigde informatie.

Locatie

De studiemiddag vindt plaats in:

In de Driehoek
Willemsplantsoen 1c
3511 LA Utrecht
Voor meer informatie en een routebeschrijving, zie: In de Driehoek


Voor de voorbereiding en uitwerking van deze middag werkt Stichting Lezen samen met de volgende partners:

  • Federatie van Ouders van Dove Kinderen (Fodok)
  • Stichting Woord & Gebaar
  • Stichting Makkelijk Lezen
  • Vereniging van Openbare Bibliotheken


 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa