Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Studiedag AB december 2007  → Nieuws  → Home  

print

Op 7 december vindt de 21e landelijke studiedag Ambulante Begeleiding van Siméa plaats in Congreshotel de Werelt te Lunteren.

De exclusieve inclusieve ambulant begeleider


Na de opening door de voorzitter van het AB-beraad zal de dag starten met een plenaire lezing van H. Schuman over inclusief onderwijs en de plaats van de ambulant begeleider daarbinnen.
Van de heer Schuman is in het nummer van het tijdschrift voor orthopedagogiek (nr 46 jaargang 2007) een artikel verschenen met als titel:
"Passend onderwijs - pas op de plaats of stap vooruit?"

Vervolgens een kort intermezzo en koffiepauze.

Daarna wordt het ochtendprogramma voortgezet met een 1e ronde workshops.

Na de lunch een presentatie van een visie op ambulante begeleiding nu en in de toekomst vanuit een ander perspectief.

Het tweede deel van het middagprogramma zal besteed worden aan de 2e ronde workshops.

De dag start om 9.30 (ontvangst met koffie) en zal om 15.45 worden afgesloten met een drankje en een hapje.

Een uitgebreid programma met inschrijfformulier ontvangen de diensten voor ambulante begeleiding medio oktober. Geef dit door aan collega's en reserveer deze dag alvast in uw agenda.

De conferentiecommissie:
Jannette Beenhakker, Karl Gerritse, Lau Smits, Peter Strating en Jan Wit

Voor meer info of toezending van het inschrijfformulier: j.wit@auris.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa