Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Start Meld- en Adviespunt Indicatiestelling Leerlinggebonden Financiering  → Nieuws  → Home  

print

Ouders, die voor hun kind een plek in het speciaal onderwijs of leerlinggebonden financiering (Rugzak) willen regelen, hebben veel klachten over het aanvragen van de indicatie bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI). Vanaf 18 april kunnen zij daarmee terecht bij het Meld- en Adviespunt Indicatiestelling LGF.

Het Meld- en Adviespunt LGF zoekt oplossingen voor ouders en bemiddelt tussen hen en het CvI of een Regionaal Expertisecentrum (REC). Het meldpunt is bereikbaar op nummer 030 291 66 36 en is geopend van 18 april tot 1 mei op dinsdag en vrijdag van 9.30 - 14.30 uur. Vanaf 1 mei is het meldpunt bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 - 14.30 uur. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) en de WEC-Raad zijn verantwoordelijk voor het Meld- en Adviespunt LGF. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opdrachtgever.

Kinderen met beperkingen die naar het speciaal onderwijs willen, of die een extra voorziening nodig hebben om naar school te kunnen gaan hebben een indicatie nodig van het CvI. Ouders dienen hiertoe een aanvraag in bij het CvI. Veel ouders hebben klachten over de duur en de behandeling van de aanvraag. Zo geven de Regionale Expertisecentra onvoldoende ondersteuning aan ouders bij het vullen van het dossier voor het CvI. Of het CvI hanteert een wachtlijst voor de aanmelding en houdt zich niet aan de wettelijke termijnen waarbinnen een aanvraag moet worden afgehandeld. Het gevolg is dat ouders, onnodig, veel te lang moeten wachten op de beslissing van het CvI. Daardoor krijgen kinderen niet de ondersteuning in het onderwijs die zij nodig hebben.

Het Meld- en Adviespunt is opgezet om klachten en meldingen van ouders te behandelen en zonodig te bemiddelen tussen ouders en CvI of REC. Daarnaast registreert het Meldpunt alle klachten met als doel de indicatieprocedure zo te verbeteren dat de aanvragen van ouders beter en sneller behandeld kunnen worden.

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa