Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Siméa en Passend Onderwijs → Nieuws  → Home  

print

(10-11-10).

Het voorgenomen plan van het kabinet om 300 miljoen te bezuinigingen op Passend Onderwijs zorgt voor veel commotie in het veld. De gevolgen zullen behoorlijk ingrijpend zijn. Er klinken allerlei doemsenario’s en er is veel onzekerheid over de precieze gevolgen.

Vanuit de PO Raad is een actie in gang gezet om de negatieve consequenties voor het voetlicht te krijgen bij de Kamerleden. Er is een petitie geschreven die aan de Kamerleden is overhandigd. Het bestuur van de Stichting Siméa en het bestuur van de scholen in cluster 1 (VIVIS Onderwijs) hebben aangegeven de Petitie te ondersteunen. Zij verklaren zich solidair met het brede onderwijsveld om de Kamer te vragen af te zien van deze forse bezuinigingsmaatregel.

De onrust gaat niet langs Siméa heen. Veel mensen die werken in cluster 2 scholen en de AB diensten maken zich ongerust over de mogelijke consequenties voor o.a. het eigen werk, de school of de dienst, de kinderen, de ouders en de contacten en samenwerkingsverbanden die men heeft in de regio’s. De onduidelijkheid zal nog even aanhouden. De plannen van het ministerie zijn nog niet duidelijk over het hoe en wat dan precies. Als die plannen er komen dan kunnen wij hierop gericht gaan reageren en wanneer wij het er niet mee eens zijn, dat met heldere argumenten verduidelijken.

Ondertussen wordt er binnen ons cluster hard gewerkt aan leerlijnen, referentieniveaus, het maken van een kwaliteitsslag in het VSO. Er staat een AB studiedag op de agenda en we praten met het ministerie o.a. over de mogelijkheden bij de ondersteuning van het examen. Veel scholen participeren binnen verschillende projecten vanuit de vroegere WEC Raad (nu Stichting Projecten Speciaal Onderwijs). Alle inspanningen zijn erop gericht om de kinderen en jongeren die onze expertise nodig hebben kwaliteit te kunnen bieden, nu en in de toekomst. Vanuit dat kader zullen wij ook reageren op de plannen van het ministerie mocht hiertoe aanleiding zijn. We zitten wel op het vinkentouw.

De scholen binnen Siméa krijgen in 2012 budgetbekostiging. Het bestuur van de school krijgt dan een budget voor het onderwijs aan auditief en communicatief (meervoudig) beperkte kinderen/jongeren. Om de invoering daarvan mogelijk te maken wordt er binnen Siméa door veel mensen aan het Siméa project Passend Onderwijs gewerkt.

Binnenkort komt er een speciale Nieuwsbrief over het Siméa project Passend Onderwijs waarin u meer leest over de stand van zaken.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa