Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Siméa: Brief van de Minister over Passend Onderwijs. → Nieuws  → Home  

print

De Minister heeft vandaag haar plannen over Passend Onderwijs in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Het ministerie heeft een nieuwsbericht laten uitgaan waarin zij het doel aangeeft van het nieuwe stelsel Passend Onderwijs:

Meer ruimte voor scholen om passend onderwijs voor ieder kind vorm te geven. Dat is de kern van ‘passend onderwijs’ laat minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer weten. Scholen krijgen de verantwoordelijkheid om voor elk kind een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Leraren worden beter voorbereid op omgaan met zorgleerlingen en de bureaucratie wordt drastisch verminderd. Het speciaal onderwijs blijft bestaan met voldoende capaciteit. “Het nieuwe stelsel zorgt voor een heldere verantwoordelijkheids­verdeling zodat leerlingen een passende plek in het onderwijs krijgen en ouders niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd,” aldus de minister.

Hier kan niemand tegen zijn. Maar de manier waarop, daar kan niemand voor zijn! De bezuinigingen zijn fors en de impact daarvan zal groot zijn. Voor ons cluster, voor de leerlingen in ons cluster, voor alle zorgleerlingen in het onderwijs! En dat zal zijn weerslag hebben op alle leerlingen!

Op de site van het informatiepunt Passend onderwijs staat een samenvatting van de brief van de minister. Zie: http://www.passendonderwijs.nl/files/media/nieuwsbrieven/nieuwsbrief_Infopunt_Passend_Onderwijs_3-5.pdf

Er zullen de komende tijd op verschillende manier geprotesteerd worden tegen deze onverantwoorde plannen. Cluster 2 komt op korte termijn met een reactie. Maar het zal u duidelijk zijn, ook voor cluster 2 zijn de aangekondigde maatregelen niet aanvaardbaar! Houd uw mail en onze website (www.simea.nl) in de gaten.   

Volgende week woensdag, 9 februari, wordt er een protestdag georganiseerd door de PO Raad. Zij vragen zoveel mogelijk mensen om daar te komen protesteren tegen de plannen van de regering. Zie: http://www.poraad.nl/index.php?p=19641&nieuws_id=882174

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa