Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Digitale seksuele voorlichting in gebarentaal  → Nieuws  → Home  

print

Een website over seksualiteit, speciaal voor dove en slechthorende jongeren: www.weetal.nl. Vanaf maandag 20 december is deze website online. De site voorziet in de behoefte van dove jongeren aan voor hen toegankelijke informatie over seksualiteit. Daarnaast biedt de website leerkrachten, ouders en opvoeders de mogelijkheid de seksuele voorlichting vorm te geven aan de hand van expliciet materiaal in een visuele taal.

Dove jongeren hebben weinig of geen referentiekader als het gaat om seksualiteit. Er is voor hen geen toegankelijk materiaal voorhanden. Net als horende jongeren praten ze onderling wel over seks, maar het ontbreekt aan feitelijke of realistische kennis over seksualiteit. Ouders van dove pubers willen vaak wel met hun zoon of dochter over seksualiteit praten, maar hebben ?net als ouders van horende kinderen ? vaak moeite om het juiste moment en de juiste toon te vinden. Het is voor ouders van dove kinderen extra lastig dat er geen voorlichtingsmateriaal voor dove pubers beschikbaar is dat hun boodschap kan ondersteunen. Daarnaast zien ouders de voorlichting vaak als een taak van het onderwijs, waar men is opgeleid om met dove jongeren om te gaan.

Met de komst van de website Weetal.nl kunnen dove en slechthorende jongeren op een voor hen toegankelijke manier goede informatie krijgen over seksualiteit en relaties. Dove jongeren zijn vaak goed met de computer, omdat hier de gesproken taal geen dominante rol speelt. Op www.weetal.nl wordt alle informatie aangeboden in de Nederlandse gebarentaal, in gesproken Nederlands en in (eenvoudig) geschreven Nederlands. De site bevat een naslagwerk met onderwerpen als je eigen lichaam, voorbehoedsmiddelen en seks. De site heeft ook een interactief gedeelte, namelijk drie interactieve stripverhalen over seksualiteit en seksueel misbruik. De jongeren kunnen zelf het gedrag van de stripfiguren in bepaalde situaties beďnvloeden.

De website Weetal.nl zal worden gepresenteerd tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandag 20 december om 14.00 uur in theater ?t Oog in Amsterdam. Dove jongeren zullen met elkaar in debat gaan over de noodzaak of onzin van deze site. Daarna volgt een optreden van een dansgroep met een aantal dove dansers van the New Artist Institut. Vervolgens wordt de nieuwe website onthuld en geven de makers en bedenkers van de website een toelichting.

De website is een initiatief van de Rutgers Nisso Groep, Fodok, de CG-Raad, Viataal en de Koninklijke Effatha Guyot Groep en wordt daarnaast mede gefinancierd door Stichting Vrienden van Effatha, SKAN Fonds, NSGK, Stichting Kinderpostzegels Nederland en VSB Fonds.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa