Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind krijgt revalidatieprijs  → Nieuws  → Home  

print

De Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) ontvangt de Nationale Revalidatie Prijs 2004. De NSDSK krijgt de prijs vanwege haar belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van voorzieningen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met communicatieve problemen. De NSDSK ondersteunt onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe producten die nauw aansluiten bij de behoefte van dove en slechthorende kinderen en hun ouders.

De Nationale Revalidatie Prijs bestaat uit een geldbedrag van Euro 12.000,00. De prijs is een initiatief van het Nationaal Revalidatie Fonds, dat zich inzet voor de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke handicap. De prijs zal op 9 december a.s. in Theater Carré worden uitgereikt door de voorzitter van het Nationaal Revalidatie Fonds, prof. drs. Joop van Londen.

 

Het Nationaal Revalidatie Fonds reikt de prijs jaarlijks uit aan de persoon, organisatie of instelling die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor mensen met een handicap.

 

De NSDSK is ruim 50 jaar geleden gestart in Amsterdam als een relatief kleine stichting met als doelstelling steun en zorg te verlenen aan dove en slechthorende kinderen. Eén van de speerpunten van de stichting is de vroegtijdige onderkenning van slechthorendheid en doofheid bij zeer jonge kinderen. Dit heeft onder andere de neonatale gehoorscreening gestimuleerd.

 

De ontwikkeling van kennis en expertise is een intrinsiek onderdeel van de NSDSK. Een geïntegreerde samenwerking met de Stichting Audiologisch Centrum Holland Noord en de Stichting Gezinsbegeleiding Amsterdam maken het mogelijk dat diagnostiek, behandeling en begeleiding in een juiste mix aangeboden kunnen worden aan alle doelgroepen.

 

Het Nationaal Revalidatie Fonds zet zich al sinds 1960 in om de positie van mensen met een lichamelijke handicap in de samenleving te verbeteren. Sinds 1985 wordt de Nationale Revalidatie Prijs uitgereikt. Eerdere winnaars zijn onder andere Prinses Juliana, oud-minister van Volksgezondheid Gardeniers-Berendsen en de NCRV voor het programma Actie Drempels Weg.

 

De uitreiking van de Nationale Revalidatie Prijs zal plaatshebben op 9 december a.s. in de Dak Foyer van het Koninklijk Theater Carré te Amsterdam. Tijdens de uitreiking zullen sprekers ingaan op actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg en zal worden gesproken over communicatie, taal en spraak voor dove en slechthorende kinderen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Nationaal Revalidatie Fonds, 030-6572022, website www.revalidatiefonds.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa