Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Primeur Jellinek: Opening dovenwebsite 'Alcohol en Drugs in Beeld'  → Nieuws  → Home  

print

De voorzitter van de belangenorganisatie Dovenschap, de heer B. Elferink, verricht op 28 juni om 14.15 uur de officiŽle opening van de website 'Alcohol en Drugs in Beeld'. Dit is de eerste website over het gebruik van verslavende middelen die geheel gericht is op de taal en cultuur van doven. De verslavingszorginstelling Jellinek heeft deze website ontwikkeld omdat doven en slechthorenden zeer slecht bereikt worden met gewone voorlichtingsmethoden.

Hulpverlening bij verslaving begint bij goede - dat wil zeggen voor de doelgroep begrijpelijke - voorlichting. Hieraan ontbrak het tot nu toe voor doven en slechthorenden, aangezien velen van hen moeite heben met voorlichtingsmateriaal dat voor horenden is gemaakt. De Jellineksite www.alcoholendrugsinbeeld.nl vult deze leemte op. Deze nieuwe site geeft in beeld, in gebaar (Nederlandse Gebarentaal) en in woord informatie over verslavende middelen. Per middel wordt uitgelegd wat het is, wat de effecten en de gevaren zijn bij gebruik, wat je kunt doen als je problemen met middelengebruik krijgt en hoe je hulp kunt krijgen bij verslaving.
De voorzitter van Dovenschap, de heer Elferink, is zeer verheugd dat een gespecialiseerde instelling als de Jellinek voor doven voorlichting in beelden gaat geven. "Waar verslaving mensen vaak veroordeelt tot vereenzaming zijn bij doven de consequenties nog ingrijpender. De aard van de handicap brengt met zich mee dat sociaal isolement om de hoek ligt. Voorlichting over alcohol en drugs in de eigen taal van doven, de Nederlands Gebarentaal, helpt dit voorkomen."

'Doventeam'

Voor wat betreft de hulpverlening verwijst de website naar het maatschappelijk werk voor doven (bureau DDS), naar de regionaal werkende ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) voor doven en naar het 'doventeam' van de Jellinek. Dit - overigens ook nieuwe - team behandelt doven en slechthorenden met verslavingsproblemen. Ook ondersteunt het doventeam zowel het maatschappelijk werk voor doven als de GGZ voor doven bij hun hulpverlening aan dove mensen met verslavingsproblemen.

Project VWS

De ontwikkeling van de website is gesubsidieerd door het project 'Verslavingszorg voor Doven en Slechthorenden' van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie heeft dit project in het leven geroepen op verzoek van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden. Reden voor het project was de vaststelling dat het gebruik van alcohol en drugs onder doven en slechthorenden bepaald niet minder is dan onder horenden, maar dat slechts zeer weinig dove en slechthorende mensen met verslavingsproblematiek de hulpverlening bereikten.

Ontwikkeling website

De dovensite is ontwikkeld door communicatiebureau Edividual, in opdracht van de afdeling Innovatie en Preventie van de Jellinek. Het preventiewerk van de GGZ voor doven is nauw betrokken bij de ontwikkeling van de site, evenals een Klankbordgroep vanuit de dovenwereld. De gebarenfilmpjes op de website zijn gemaakt door het Nederlands Gebarencentrum.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa