Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Politieke ontwikkelingen en gevolgen wetgeving Passend Onderwijs → Nieuws  → Home  

print

(27-04-2012).

Het kan verkeren!

Er is de afgelopen dagen druk overleg gevoerd met en door verschillende politieke partijen om de bezuinigingen op passend onderwijs in ieder geval van tafel te halen. Donderdag 26 april heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over het akkoord over de begroting voor 2013. Er is een meerderheid in de Kamer om het akkoord te steunen. Daarin staat opgenomen dat er op passend onderwijs 100 miljoen minder bezuinigd gaat worden. De komende weken moet verder worden uitgewerkt wat dat voor 2013 in de praktijk gaat betekenen. Het is natuurlijk een prachtig resultaat. Hopelijk houdt het akkoord ook stand bij het aantreden van een nieuwe regering na de verkiezingen. Het blijft de komende periode belangrijk om druk te blijven houden om de bezuinigingen volledig van tafel te krijgen.   

Door de val van het kabinet is de behandeling van het wetsvoorstel Passend Onderwijs door de Eerste Kamer op losse schroeven komen te staan. Er is veel druk vanuit de politieke partijen in de Tweede Kamer om het wetsvoorstel "controversieel" te verklaren. Dat houdt in dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel pas gaat behandelen tot er een nieuwe kabinet is gekomen. Tot die tijd worden er geen verregaande besluiten meer genomen. Het kan ook zo zijn dat de Eerste Kamer besluit het wetsvoorstel terug te sturen naar de Tweede Kamer die het dan, na de verkiezingen, opnieuw gaat bekijken.

Dit betekent dat invoering van de wet Passend Onderwijs mogelijk wordt uitgesteld en dat er een kans is dat de wet er op bepaalde punten heel anders uit gaat zien of zelfs helemaal niet door gaat.

Op 8 mei besluit de Eerste Kamer wat zij met het wetsvoorstel gaat doen. De kans is daarbij groot dat de behandeling in ieder geval wordt uitgesteld tot er een nieuw kabinet is.

Hoe dan ook, het lijkt erop dat het wetsvoorstel Passend Onderwijs vertraging op gaat lopen. Dit maakt invoering per 1 augustus 2013 onzeker. 

Ondanks de onzekerheid is er één ding dat wel vaststaat en dat is dat cluster 2 doorgaat op de ingeslagen weg om het onderwijs en de begeleiding voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen te gaan herinrichten. Misschien dat we er meer tijd voor kunnen nemen en hopelijk zonder de zware bezuinigingsmaatregelen.

Naast het wetsvoorstel passend onderwijs liggen ook het wetsvoorstel Kwaliteit (V)SO en het  wetsvoorstel Werken naar Vermogen bij de Eerste Kamer. Ook voor deze wetsvoorstellen is het onduidelijk wat er mee gaat gebeuren. Kamerleden hebben aangegeven dat zij het wetsvoorstel Werken naar Vermogen ook opnieuw willen aanpakken nu het kabinet is gevallen.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Kwaliteit was de Tweede Kamer minder verdeeld over de inhoud van dit voorstel. Desondanks blijft het afwachten of de Eerste Kamer het voorstel toch zal behandelen.

Met recht kan worden gezegd dat het roerige tijden zijn.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa