Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Persbericht Siméa: Onderwijs aan dove, doofblinde en ernstig slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taalstoornissen in gevaar → Nieuws  → Home  

print

  • Ministerie erkent de noodzaak van specifieke ondersteuning en landelijke expertise
  • …maar legt wel minstens 22% bezuinigingen op
  • Ouders, schoolbesturen en expertisecentra luiden de noodklok
  • Afbraak van onderwijs en expertise brengt ontwikkeling van een kleine, zeer kwetsbare groep kinderen in gevaar

Utrecht, 3 februari 2011 – Deze week heeft Minister Van Bijsterveldt van OCW de Tweede Kamer haar plannen voorgelegd voor een nieuw stelsel van passend onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is dat het reguliere onderwijs zoveel mogelijk in staat moet worden gesteld om alle kinderen passend onderwijs te bieden. Met de stelselwijziging wordt tevens een forse bezuiniging doorgevoerd. Er zijn echter groepen kinderen waarvoor speciaal onderwijs of speciale ondersteuning in het reguliere onderwijs noodzakelijk is. Dat geldt in het bijzonder voor dove en doofblinde kinderen, ernstig slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taalstoornissen. De Minister erkent dat voor deze groep speciale aandacht en expertise nodig is. Tegelijkertijd legt de Minister deze groep nu een bezuiniging van minstens 22% op. Daarmee komt het primaire onderwijsproces voor deze kwetsbare groep kinderen direct in gevaar. Ouders, schoolbesturen en expertisecentra luiden nu de noodklok.

De inzet van Minister Van Bijsterveldt is om zoveel mogelijk kinderen binnen het reguliere onderwijs op te vangen en daarmee tevens een flink deel van haar bezuinigingstaak in te vullen. Wij begrijpen de noodzaak om onnodige bureaucratie aan te pakken. De Minister is het met ons eens dat voor de kleine groep kinderen met ernstige gehoor- en taalstoornissen specifieke aandacht en ondersteuning noodzakelijk is. Het onderwijs aan dove, doofblinde en ernstig slechthorende kinderen en kinderen met ernstige taalstoornissen in Nederland staat op een hoog niveau. Maar nu haar plannen concreet worden,  legt zij het onderwijs aan deze kleine, kwetsbare groep kinderen een bezuiniging op van minstens 22%.

Met deze bezuinigingen komt het onderwijs aan deze zeer kwetsbare kinderen in gevaar. Dat heeft onherroepelijk gevolgen voor hun ontwikkeling en hun kansen in de samenleving. Er wordt grote schade berokkend aan de zeer waardevolle structuur van gespecialiseerde ondersteuning door docenten en begeleiders. De jarenlang opgebouwde kennis en investering wordt teniet gedaan. Wij willen op korte termijn in gesprek met de Minister en bieden aan om met haar te zoeken naar alternatieven. Tevens roepen we de Tweede Kamer op om aantasting van deze waardevolle onderwijs- en begeleidingsstructuur te voorkomen.

Brandbrief aan de Minister.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa