Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Passend Onderwijs → Nieuws  → Home  

print

In de brief van de Minister aan de Kamer d.d. 13 april staat vermeld dat de structurele bezuiniging van 300 miljoen op passend onderwijs start in 2013 met de eerste trance van 100 miljoen.

Dit biedt ruimte voor het veld en haalt de grootste druk van de ketel.

De Minister gaat wel door met de plannen van passend onderwijs. Het wetgevingstraject wordt doorgevoerd. Het ministerie heeft aangegeven dat de plannen om de budgetfinanciering voor cluster 2 per 1 augustus 2012 in te voeren doorgaan. Het wetgevingstraject dat dit moet regelen wordt voortgezet. Dit betekent dat Siméa doorwerkt aan het voorwerk om de budgetfinanciering te kunnen invoeren. De deelprojecten toelaten tot handelen, onderwijsarrangementen en kwaliteit gaan verder met hun activiteiten. Voor de zomervakantie zullen de eerste resultaten bekend gemaakt worden. Na de zomervakantie wordt gestart met het implementatietraject om in augustus 2012 klaar te zijn voor de nieuwe wijze van financiering en de daarmee samenhangende nieuwe werkwijze. Recent hebben de besturen van Siméa (cluster 2) en VIVIS Onderwijs (cluster 1) een notitie vastgesteld waarin zij een eerste aanzet geven tot afbakening en afstemming tussen het landelijk speciaal en het regionaal (speciaal) onderwijs. Zie hiervoor verdere berichtgeving op de site.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa