Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Passend onderwijs en de doelgroep van cluster 2 → Nieuws  → Home  

print

De expertise van het onderwijs in cluster 2 is gericht op leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking.

De volgende subdoelgroepen kunnen worden onderscheiden:

Leerlingen met een auditieve beperking:

-      Leerlingen die doof zijn

-      Leerlingen die doof zijn en een meervoudige problematiek hebben.

-      Leerlingen die slechthorend zijn

-      Leerlingen die slechthorend en een meervoudige problematiek hebben.Leerlingen met een communicatieve beperking waarbij sprake is van een taalspraakstoornis te weten:

-      Leerlingen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden 

-      Leerlingen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden en meervoudige problematiekDoofblinde leerlingen:

-            Leerlingen die doof en blind zijn

-            Leerlingen die doof en blind zijn en bijkomende problematiek hebben

 
Er is de laatste tijd discussie ontstaan over de leerlingen met ernstige  spraaktaalmoeilijkheden en meervoudige problematiek.
Een klein deel van de leerlingen in cluster 2 heeft naast een taalspraakstoornis ook een diagnose Autisme Spectrum Stoornis. Bij deze leerlingen is mogelijk sprake van een overlap met een deel van de doelgroep van cluster 4.
Het Ministerie van OCW wil duidelijkheid over het type onderwijs dat voor deze groep het meest geschikt is. In overleg met cluster 2 zal worden onderzocht hoe voorkomen kan worden dat er bij de invoering van de budgetfinanciering leerlingen tussen wal en schip gaan vallen.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa