Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Ongehoord Spraakmakend  → Nieuws  → Home  

print

Ongehoord Spraakmakend: .

De Koninklijke Auris Groep kwam in mei 2002 tot stand door een fusie van de Koninklijke Ammanstichting te Rotterdam, Auditief Communicatief Centrum Midden-Nederland te Utrecht en De Kring te Goes. Auris biedt onderwijs, begeleiding en (audiologische) zorg op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met auditieve en/of communicatieve problemen in heel Midden- en Zuid-west Nederland. De organisatie omvat centra voor onderzoek en advies, scholen voor speciaal onderwijs en voorgezet speciaal onderwijs, audiologische centra en specifieke dienstverlening: ambulante onderwijskundige begeleiding, gezinsbegeleiding en arbeidstoeleiding. Het Rotterdamse onderwijs aan auditief beperkten is het oudste onderdeel van de Koninklijke Auris Groep.

 

In acht hoofdstukken beschrijft de auteur de oprichting van de scholen, de ontwikkeling van versterkingsapparatuur, leerlingen, personeel, feestelijkheden, gebouwen en zo meer. Maar het boek gaat ook over de mensen die bij alle ontwikkelingen in die 150 jaar betrokken waren. In 1853 waren dat de leerlingen en medewerkers van de Inrigting voor Doofstommen Onderwijs, later die van de Koninklijke Ammanstichting. Nu zijn het de kinderen en volwassenen met een auditieve of communicatieve beperking en de medewerkers van de Koninklijke Auris Groep.

Toch is het boek zeker niet alleen van plaatselijk belang, het heeft ook een bredere betekenis. Het behandelt namelijk aan de hand van de Rotterdamse situatie ook de geschiedenis van de opvattingen over (het onderwijs aan) auditief beperkten, nog steeds actueel in de wereld van doven en slechthorenden. Daarmee krijgt het boek een brede maatschappelijke reikwijdte. Het nodigt de lezers uit tot het overdenken van de manier waarop mensen met een beperking in de maatschappij (kunnen) functioneren. Communicatie en integratie zijn dan sleutelbegrippen; dat zijn ze ook in het voorwoord dat de Minister van Onderwijs, mevrouw Maria van der Hoeven, het boek meegaf. 

 

Nelleke Manneke studeerde geschiedenis en promoveerde in 1993. Zij publiceerde diverse historische werken over uiteenlopende onderwerpen.

Ongehoord Spraakmakend is uitgegeven in nauwe samenwerking tussen de Koninklijke Auris Groep en Koppel Uitgeverij in Rotterdam.

 

Gebonden: ? 24,90. 228 blz., 19 x 22 cm. Vormgeving Rudo Hartman. ISBN 90-76638-13-6. NUR 600 + 840.

Te bestellen bij de Koninklijke Auris Groep, Centraal Bureau, Postbus 808, 2800 AV Gouda, t.a.v. de heer P.L. van Dijk.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa