Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Onderwijs en Handicap Markt  → Nieuws  → Home  

print

Van basisschool tot universiteit: alles over (speciaal en regulier) onderwijs volgen met een handicap, chronische ziekte, psychische problemen, verstandelijke beperking, concentratieproblemen of dyslexie.

Eindelijk wel eens willen weten hoe het zit met een bepaalde regeling of voorziening? Ben je zelf scholier of (aankomend) student, bent u verbonden aan het onderwijs, krijgt u in uw werk te maken met jongeren met een handicap, heeft u een kind met een handicap of bent u op een andere manier geïnteresseerd?

Kom dan naar de Onderwijs en Handicap Markt! Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Vrijdag 2 december en zaterdag 3 december 2005 van 09.30 uur - 17.30. Kijk voor gratis toegangskaarten op www.onderwijsenhandicap.nl.

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden zal op vrijdag de Markt openen.

Handicap + studie, expertisecentrum voor onderwijs en handicap, organiseert de Onderwijs en Handicap Markt in samenwerking met de CG-Raad, FvO, WEC-Raad, Platform Gehandicapten Bve en de Taskforce Handicap en Samenleving.

Over onderwijsvoorzieningen, (digitale) toegankelijkheid, vervoer, hulpmiddelen, succeservaringen, stage en perspectief op werk etc. etc. 

Naast de kramen is er een uitgebreid aanbod van workshops en presentaties o.a. over: de rugzak, de mogelijkheden van

ICT, Wajong, PGB, de keuze tussen regulier en speciaal onderwijs, beroepentest, sollicitatietraining, good practices, autisme, dyscalculie, verstandelijke beperking en psychische problematiek.  

Naast de samenwerkende organisaties nemen o.a. deel: Ministerie van OCW, MEE-Nederland, UWV.

Meer informatie: www.onderwijsenhandicap.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa