Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Notitie afbakening en afstemming landelijk speciaal onderwijs en regionaal (speciaal) onderwijs → Nieuws  → Home  

print

Met de invoering van passend onderwijs per augustus 2012 verandert het huidige stelsel van speciale leerlingenzorg. Er ontstaat een wettelijk onderscheid tussen het landelijk speciaal onderwijs voor visueel, auditief en/of comunicatief beperkte leerllingen (cluster 1 en 2) en het regionaal speciaal onderwijs voor leerlingen met een indicatie voor cluster 3 en 4. In de notitie Afbakening en afstemming landelijk speciaal onderwijs en regionaal (speciaal) onderwijs geven de besturen van Siméa (cluster 2) en VIVIS onderwijs (cluster 1) een eerste aanzet om tot afbakening en afstemming te komen. Verschillende onderdelen uit de notitie vergen nog nadere uitwerking. Ontwikkelingen en uitwerkingen maken regelmatige afstemming met vertegenwoordigers van verschillende partijen noodzakelijk. De notitie is dan ook nadrukkelijk een eerste aanzet om te komen tot afbakening en afstemming.

Lees de notitie...

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa