Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Nieuwe website: www.taalspraak.nl → Nieuws  → Home  

print

taalspraalHet Kenniscentrum Taal & Spraak

Het Kenniscentrum Taal & Spraak is opgericht om kennis van alle organisaties op het gebied van Taal & Spraak te bundelen. Het Kenniscentrum is een initiatief van de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC), de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), en de besturen van de instellingen voor het onderwijs en de zorg aan leerlingen met gehoor en/of ernstige taalspraakmoeilijkheden (Siméa en SIAC)

De website biedt ouders van kinderen met taalspraakmoeilijkheden een overzicht van alle organisaties en instellingen die zich met deze problematiek bezig houden. Ouders kunnen makkelijk vinden welke organisaties zich in de buurt van hun woonomgeving bevinden en wat deze organisaties voor hun kind kunnen betekenen. Zij kunnen vervolgens zelf direct contact leggen met de betreffende organisatie.

  • Het Kenniscentrum beoogt met deze website het eenvoudiger te maken voor ouders van kinderen met taalspraakmoeilijkheden en hulpverleners die betrokken zijn bij de hulp aan ouders en kinderen met taalspraakmoeilijkheden, om bij de gewenste organisatie terecht te komen.  
  • Binnen de sector Taal & Spraak is veel verschillende specialistische kennis aanwezig.  Het Kenniscentrum wil kennisvergaring en kennisdeling efficiënt laten verlopen voor zowel ouders als professionals. En niet alleen binnen maar ook buiten de sector.  Hiervoor biedt de site de gelegenheid door middel van een forum functie.

Zie www.taalspraak.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa