Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Nieuwe website Viataal drempelvrij  → Nieuws  → Home  

print

Op 3 oktober 2007 heeft de nieuwe website van Viataal het 'Waarmerk drempelvrij.nl' ontvangen. De website voldoet hiermee aan de eisen van toegankelijk internet. "Voor een organisatie die diensten biedt voor beter horen, zien en communiceren, is dit een logische en noodzakelijke stap", aldus bestuurder Bas van den Dungen van Viataal.

Klantgericht

Viataal heeft recent haar website vernieuwd. De nieuwe site is gericht op de klant. De informatie is toegespitst op de mensen voor wie Viataal werkt: doven, slechthorenden, doofblinden, mensen met spraak- of taalmoeilijkheden en mensen met een vorm van autisme. Van den Dungen: "Als je informatie biedt aan die doelgroep, dan moet je er ook voor zorgen dat de informatie hen kan bereiken. Je website moet dus toegankelijk zijn."
De website van Viataal is nu toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld gebruik maken van een brailleleesregel en navigatie met het toetsenbord in plaats van met de muis. Daarnaast is voldaan aan technische eisen zoals lettergrootte en het juiste gebruik van tabellen.

Expertise

Het Waarmerk drempelvrij.nl is voor Viataal een eerste stap in het toegankelijk maken van de website. Deze mag nu wel het stempel drempelvrij dragen, maar dat is voor Viataal nog niet voldoende. Op dit moment wordt gewerkt aan het ontsluiten van informatie op de website met behulp van gebarentaal, zodat de site nog beter bruikbaar is voor doven. "We hebben veel expertise op het gebied van communiceren, dat willen we uiteraard ook tonen op onze website", aldus Van den Dungen. De website van Viataal is te vinden op www.viataal.nl.

Waarmerk drempelvrij.nl

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft als doelstelling de toegankelijkheid van Nederlandse websites te bevorderen voor iedereen, inclusief mensen met een functiebeperking en senioren. Hiervoor is een regeling met logo's en normen opgezet die door de Stichting wordt beheerd. Een toegankelijke website voldoet aan de eisen voor het Waarmerk drempelvrij.nl (afgeleid van de prioriteit 1 ijkpunten van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG1.0) van het World Wide Web Consortium (W3C)).

Over Viataal

Viataal is de organisatie voor beter horen, zien en communiceren. Het biedt uiteenlopende vormen van diagnostiek, zorg en onderwijs. Viataal opereert op landelijk niveau. Ze beschikt over een groot aantal zorg- en onderwijs locaties, verspreid over het hele land. Dit stelt haar in staat om in hoge mate thuisnabije zorg en onderwijs op maat te bieden aan mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar. Bij Viataal werken ruim 1800 medewerkers.
Meer informatie is te vinden op www.viataal.nl.


 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa