Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Nieuwe beleidsmedewerker Simea per 1 september: Gerda Egtberts. → Nieuws  → Home  

print

Lees hieronder meer over Gerda Egtberts.


"Per 1 september ben ik bij het bureau AudCom van en voor Siméa en de FENAC, in dienst als beleidsmedewerker. Het voelt een beetje als terug komen op 'Het nest'. 

Elf jaar geleden heb ik als ambtelijk secretaris gewerkt voor de organisatie die toen nog de VeBOSS heette. Ik heb de afgelopen jaren een omzwerving gemaakt in onderwijsland. Vanuit mijn eigen bureau heb ik o.a. onderzoek gedaan voor het ministerie van OCW in de aanloop naar de leerlinggebonden financiering. Ik heb verschillende trainingen en cursussen opgezet en gegeven. Ik heb daarna enkele jaren gewerkt op een reguliere basisschool waar ik o.a. het zorgbeleid en het leerlingvolgsysteem heb opgezet. De laatste jaren ben ik werkzaam geweest als ambulant begeleider in cluster 4. Deze jaren, met mijn benen in de praktijk, waren boeiend en leerzaam.
 
Wat ik miste was het werken op beleidsniveau. Het kunnen vliegen noem ik het. Het overzicht hebben van wat er gebeurt. Het totale plaatje in beeld hebben en dan lijntjes uitleggen, verbindingen maken. Dat vind ik leuk! Dat vind ik uitdagend! En dat ik dat nu weer kan doen in cluster 2 is helemaal goed. Ik ben net 3 weken aan het werk en ik moet nog een hoop ontdekken om het plaatje in onze sector compleet te krijgen. Wat ik al wel zie is dat er heel veel gebeurt, dat er heel veel mensen hard werken op verschillende terreinen. En dat jullie niet stil hebben gezeten de afgelopen 11 jaar! Gelukkig heb ik ankerpunten en kom ik ook mensen en organisaties tegen waar het een hernieuwde kennismaking mee is. Dit geeft houvast en het maakt dat ik dingen vaak al wel in een kader kan plaatsen. Voor de inkleuring heb ik het verhaal nodig. Dat krijg ik door veel met mijn collega's, met mensen uit het bestuur en met de mensen uit het veld te praten en te vernemen waar ze mee bezig zijn. En ik merk dat ik steeds meer kleur ga onderscheiden.
  
Met alleen maar rondjes "vliegen" bereik je niets. Je zult moeten "bijtanken" en dat wat je meeneemt en gezien hebt moet ook ergens "landen". In mijn optiek zijn beleid en praktijk nauw met elkaar verbonden. Het één kan niet zonder het ander. Beleidsmakers kunnen niet zonder de inbreng van de mensen in het veld en de mensen in het veld hebben beleidsmakers nodig om de richting van ontwikkelingen en veranderingen aan te reiken. Beleid moet werken in de praktijk want uiteindelijk wordt het daarvoor gemaakt. Verandering kost tijd en vraagt geduld en uithoudingsvermogen. Wat ik daarbij belangrijk vind is respect en humor. Respect om elkaar ruimte te geven. Ruimte voor elkaars standpunten. In het besef dat ieder vanuit zijn eigen perspectief bijdraagt aan het totaalbeeld. Humor is ook belangrijk, om lucht te geven en daarmee op een andere manier ruimte te creëren. Dat maakt voor mij beleidswerk super boeiend. Het is vaak veel papier, maar vooral ook mensenwerk!

Uiteindelijk moet het beleid en de praktische uitvoering ten goede komen aan de mensen die het betreft. Aan mensen die doof zijn, slechthorend zijn of mensen met een communicatieve beperking. Communicatie is wezenlijk om je als mens, als uniek persoon te kunnen ontwikkelen, te ontplooien en om te kunnen functioneren in de samenleving.

Ik hoop dat ik, in samenwerking met al die beleidsmakers, bestuurders, medewerkers in de scholen en met de belangenorganisaties, een steentje kan bijdragen, zodat ook kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking, ieder op zijn of haar eigen unieke wijze, deel kunnen nemen aan de samenleving.

Ook al loop ik niet zo snel, vliegen kan ik weer. Tot ziens, tijdens projectgroepen, in de school, bij het congres of op enig ander moment. Verder ben ik natuurlijk ook via de mail: g.egtberts@audcom.nl  of telefonisch bereikbaar: 030 276 99 02."

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa