Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

WSNS welbeschouwd  → Nieuws  → Home  

print

?We moeten dˇˇrzetten?, zegt Cor Meijer over het WSNS-beleid. In het boek ?WSNS welbeschouwd? evalueert hij de stand van zaken na meer dan tien jaar WSNS-beleid. Blijkt dat de segregatie in het Nederlandse onderwijs onverminderd hoog is gebleven.

In dit boek worden de effecten van het WSNS-beleid onderzocht en of het de vooropgestelde doelen bereikt. Gaan er na tien jaar WSNS minder kinderen naar het speciaal onderwijs? Hoe kan men het beleid afstemmen op ander onderwijsbeleid zoals het onderwijs-achterstandenbeleid en de leerlinggebonden financiering? Houdt de manier van lesgeven echt rekening met de verschillen tussen de leerlingen? Stappen de leerkrachten mee in het inclusie-verhaal? Het WSNS-beleid wordt in dit boek geplaatst in de internationale, Europese context met vergelijkingen met en ervaringen van andere landen.

 

Cor Meijer was als extern deskundige betrokken bij de totstandkoming van het WSNS-beleid en was lid van de projectgroep die door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen in het begin van de jaren negentig werd opgericht. Daarna was hij co÷rdinator van de evaluatie van het Weer Samen Naar School-beleid. Momenteel werkt hij als staflid bij de European Agency for Development in Special Needs Education.

 

90-441-1678-9

279 blz.    ? 24,10    17x24 cm.

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa