Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

NGT-prijs voor de eerste keer uitgereikt  → Nieuws  → Home  

print

Dovenschap, de Nederlandse belangenbehartigingsorganisatie van doven, heeft een nieuwe prijs ingesteld voor mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van onderzoek naar en toegankelijk maken van de Nederlandse Gebarentaal (NGT). In september 2005 wordt deze prijs voor het eerst uitgereikt.

De Nederlandse Gebarentaal is de moedertaal van vrijwel alle Doven in Nederland. Het is een volwaardige taal met een eigen grammatica en woordenschat, die niet is afgeleid van het Nederlands. Omdat de Nederlandse Gebarentaal lange tijd onderdrukt is geweest, wil de dovengemeenschap dat haar taal bij de wet wordt erkend en hiermee beschermd. Maar de regering liet weten dat zij geen voorstander is van een algemene juridische erkenning van de NGT. De maatschappelijke erkenning van NGT is nog steeds beperkt: er worden weinig TV-programma?s toegankelijk gemaakt in NGT en de kwaliteit van het tweetalig dovenonderwijs laat te wensen over.

Door middel van deze prijs wil Dovenschap zowel doven als horenden aanmoedigen zich in te zetten voor de maatschappelijke erkenning  en het gebruik van NGT. Dit kan in de vorm van (praktijkgericht of fundamenteel) onderzoek naar gebarentaal, door het maken van lesmateriaal of woordenboeken, het organiseren van workshops over poŽzie in gebarentaal en op ontelbare andere manieren.

De eerste NGT-prijs is op vrijdag 9 september uitgereikt aan Wim Emmerik. Al vanaf het prilste begin is Wim betrokken geweest bij het taalkundig onderzoek naar NGT, nu al ruim 25 jaar geleden. Ook heeft hij als geen ander de Dovencultuur en de NGT verrijkt met zijn poŽzie in gebarentaal. Hij is betrokken geweest bij tal van projecten die resulteerden in woordenboeken en video?s, zoals de prachtige video ?Griezelen in de Nederlandse Gebarentaal?.

Tijdens de afscheidsreceptie van Wim Emmerik van de Afdeling Taalwetenschap van de Radboud Universiteit Nijmegen is de NGT-prijs uitgereikt door dhr. Benny Elferink, voorzitter van Dovenschap. 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa