Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Maatschappelijke stage vanaf nieuw schooljaar een feit → Nieuws  → Home  

print

(03-08-11) Nieuwsbericht Ministerie OCW 05-07-2011. Informatie voor VSO en AB.

Na instemming van de Tweede Kamer, is nu ook de Eerste Kamer akkoord met de invoering van maatschappelijke stage. Op 5 juli 2011 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel hierover van minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) aangenomen. Hierdoor is maatschappelijke stage officieel een feit. Alle scholieren in het regulier voorgezet onderwijs moeten vanaf september minimaal 30 uur maatschappelijke stage lopen.

Doel maatschappelijke stage

Met de maatschappelijke stage maken scholieren kennis met vrijwilligerswerk en leveren zij een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Zo leren zij verder te kijken dan hun eigen omgeving en zich verantwoordelijk te voelen voor de samenleving. Minister Van Bijsterveldt: ‘Maatschappelijke stage biedt leerlingen de kans om belangrijke waarden te ontwikkelen. Door samen met anderen je handen uit de mouwen te steken en verantwoordelijkheid te dragen wordt je blikveld verruimd. Ik hoop daarbij natuurlijk dat heel veel jongeren actief zullen blijven als vrijwilliger."

Scholen geven aan dat maatschappelijke stages vooral bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van sociale vaardigheden van leerlingen.

Ter compensatie van de kosten die scholen maken heeft het ministerie van OCW voor het schooljaar 2011-2012 ruim 51 miljoen euro gereserveerd. Scholen krijgen deze vergoeding via de lumpsum uitgekeerd.

Maatschappelijke stage in VSO alleen verplicht bij uitstroomprofiel “vervolgonderwijs”

Naar aanleiding van vragen van de SP-fractie waarom het VSO niet betrokken is bij het wetsvoorstel geeft de Regering in haar Memorie van Antwoord de volgende reactie:

“Het voortgezet speciaal onderwijs is niet bij dit wetsvoorstel betrokken. De

maatschappelijke stage is opgenomen in het wetsvoorstel dat ziet op de

kwaliteit van het voortgezet speciaal onderwijs. Dit wetsvoorstel is ingediend bij

de Tweede Kamer. Bij dat wetsvoorstel wordt voorgesteld om het voortgezet

speciaal onderwijs in drie uitstroomprofielen in te delen. Bij één van die

uitstroomprofielen, vervolgonderwijs, wordt de maatschappelijke stage verplicht

gesteld. Leerlingen in dat profiel kunnen een regulier VO-diploma halen. Naar

verwachting gaat het om ongeveer 10.000 leerlingen. Voor deze leerlingen zal

de maatschappelijke stage een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma

vormen. De regering acht het niet wenselijk dat alle leerlingen in het voortgezet

speciaal onderwijs verplicht maatschappelijke stage lopen.” ……

“Initiatieven van scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs tot uitvoering van een niet verplichte maatschappelijke stage juicht de regering vanzelfsprekend toe.”

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa