Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Kleurrijke informatie over onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en of taalmoeilijkheden  → Nieuws  → Home  

print

'Spraakmakend, het ESM-onderwijs wordt mondig...' Dat is de titel van een informatiepakket over het onderwijs aan kinderen met ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden, kortweg ESM genoemd.

Een projectgroep van de Koninklijke Effatha Guyot Groep heeft zich gebogen over wat de scholen voor speciaal onderwijs aan deze leerlingen nu 'speciaal' maakt. Zij zijn gekomen tot de volgende sterke punten van het onderwijs aan deze bijzondere groep: mondig maken, zichtbaar maken, woordenschat, veiligheid en 'gewoon waar het kan, speciaal waar het moet'.


Om deze resultaten zo toegankelijk mogelijk te maken is een pakket aan informatie ontwikkeld. In een flyer staat informatie voor ouders en belangstellenden die nog weinig af weten van deze groep leerlingen en het onderwijs. In een kleurrijke brochure is meer te lezen over dit type onderwijs en deze brochure is bedoeld voor ouders, die aanmelding overwegen en andere onderwijs- en zorgverleners, zoals logopedisten, remedial teachers, peuterspeelzaalleidsters enzovoort. Er wordt uitgelegd wat ESM-kinderen zijn en wat de problemen kunnen zijn waar zij tegen aan lopen. Ook vertellen ouders en leerlingen zelf wat zij 'speciaal' vinden aan het onderwijs. Daarnaast zijn er ansichtkaarten gemaakt met de vijf sterke punten en bijbehorende posters om alles zo 'zichtbaar' mogelijk te maken.


Een pakket dat bestaat uit 5 flyers, 5 brochures en 5 setjes ansichtkaarten is aan te vragen bij www.effathaguyot.nl/shop. U betaalt alleen verzendkosten.

HEt uitgebreide pakket, dat bestaat uit 10 flyers, 10 brochures, 10 setjes ansichtkaarten en 5 posters, is te bestellen bij www.effathaguyot.nl/shop of stuur een mail naar info@effathaguyot.nl. Dit pakket kost ? 15,- (incl. verzendkosten).


De Koninklijke Effatha Guyot Groep is een organisatie vor onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden en mensen met ernstige spraak- taalmoeilijkheden. De organisatie bestaat uit een groot aantal scholen vor speciaal onderwijs en zorgafdelingen. Er werken ruim 1800 medewerkers verspreid over meer dan 70 locaties boven de grote rivieren.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa