Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Kamerbehandeling wetsvoorstel Passend Onderwijs → Nieuws  → Home  

print

(15-03-12).

Het waren heftige debatten in de Kamer over het wetsvoorstel Passend Onderwijs op dinsdag 6 en donderdag 8 maart. De regeringspartijen staan achter de bezuinigingen. Overigens was hier al vorig jaar februari toe besloten. Het wetsvoorstel Passend Onderwijs wordt door alle partijen gezien als een goede richting. De discussie ging vooral over het versterken van de positie van de ouders en het waarborgen dat de samenwerkingsverbanden afspraken maken waardoor kinderen niet tussen wal en schip vallen.

De oppositiepartijen drongen er bij de minister op aan om de gelden voor prestatiebeloning in te zetten om de bezuinigingen ongedaan te maken. Zij zien het als een groot risico voor het slagen van deze vernieuwing dat er zoveel geld uit het speciaal onderwijs wordt gehaald. Dit gaat ten koste van de expertise. Ook werden garanties gevraagd dat "geen scholen zouden omvallen" en dat er serieus gekeken kan worden naar de evaluatie momenten eind 2012 en eind 2013.

De minister gaf aan dat het mogelijk is dat leerlingen in cluster 2 ook op andere scholen les mogen ontvangen dan waarop de leerling is ingeschreven. En dat de tijd op beide schoolsoorten meetelt voor de totale onderwijstijd die de leerling volgens de wet moet volgen.

De minister zegde de Kamer toe dat zij de invoering van Passend Onderwijs nauwgezet zal monitoren en de Kamer zal blijven informeren over de voortgang. De stemming over de moties en amendementen moet nog plaatsvinden.

Als de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel, dan wordt het wetsvoorstel aangeboden aan de Eerste Kamer. De minister streeft nog steeds naar invoering per 1 augustus 2012. De wet wordt dan fasegewijs ingevoerd. De grote omslag vindt plaats vanaf 1 augustus 2013.   

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa