Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Kadernotitie Afbakening en afstemming Landelijk Speciaal Onderwijs → Nieuws  → Home  

print

In deze notitie heeft het bestuur van de Stichting Siméa, samen met de directeuren van het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen (VIVIS Onderwijs) het kader aangegeven hoe de afstemming met het regulier onderwijs er in grote lijnen uit zal zien vanaf 2013. Cluster 1 en 2 vormen dan het landelijk speciaal onderwijs, met een eigen wettelijke regeling.

De notitie is in overleg met de PO-raad, de VO-raad en de MBO- en AOC-raad tot stand gekomen. Er zijn nog een groot aantal zaken die in de komende tijd verder moeten worden uitgewerkt. De grote lijnen zijn in de notitie aangegeven. In de notitie is ook een bijlage toegevoegd waarin de toelatingsprocedure is beschreven. De werkwijze om de leerlingen afhankelijk van hun onderwijsbehoefte een onderwijsarrangement toe te delen, wordt in de notitie kort toegelicht. In de notitie is ook een voorlopig stroomschema opgenomen van de nieuwe wijze van toelaten en toewijzing van het onderwijs in cluster 1 en 2. Voor de geïnteresseerde lezer is de kadernotitie hier te downloaden

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2020 Siméa