Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Jongeren met ESM & SPRAAKSAAM…. de movie → Nieuws  → Home  

print

Op woensdagmiddag 16 november gaat in Utrecht Spraaksaam: de movie feestelijk in première en wordt de tentoonstelling geopend. ’s Avonds is er een feest. Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 28 jaar met ESM uit heel Nederland.

September 2011

Naar schatting 60.000 jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar hebben een taalstoornis, waardoor ze veel moeite hebben met het begrijpen en produceren van taal. In Nederland noemen we die taalstoornissen "ESM": Ernstige spraak- en/of taalmoeilijkheden.

Jongeren met spraak- en/of taalproblemen (ESM) laten weinig van zich horen: ze zijn vaak stil en teruggetrokken omdat ze de ervaring hebben niet (goed) begrepen te worden en omdat ze aan anderen niet goed kunnen uitleggen wat hun problemen zijn. Bijna niemand weet wat ESM is en wat het betekent om moeite te hebben met het gebruiken en begrijpen van je moedertaal.

Een klein deel van de jongeren met ESM gaat naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs in cluster 2. Hun problemen met taal zijn zo ernstig dat zij extra didactische ondersteuning nodig hebben bij het verwerven van de functionele geletterdheid en communicatieve competentie die noodzakelijk zijn voor maatschappelijke participatie.

Omdat jongeren met ESM zich niet hebben georganiseerd, weten we weinig over hun ervaringen en hun kijk op het leven. Waar lopen ze tegenaan, thuis, op school, in vriendschappen, in stage en werk? Hoe gaan ze om met de obstakels die ze tegenkomen en wat heeft hen geholpen op weg naar volwassenheid en zelfstandigheid?

SPRAAKSAAM is een project voor en door jongeren met ESM in de leeftijd van 12 tot 28 jaar. Het project brengt jongeren bij elkaar voor lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen. Empowerment is het belangrijkste doel van SPRAAKSAAM.

SPRAAKSAAM organiseert maandelijks een landelijke bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomsten die plaatsvonden vanaf januari 2010 wisselden de jongeren ervaringen uit en werkten zij aan een filmdocumentaire over ESM. Want, zeggen de jongeren, het is lastig om ESM te hebben, maar het is nog lastiger dat niemand weet wat het is. 

Op woensdag 16 november gaat SPRAAKSAAM: DE MOVIE in première. Het script van de film schreven de jongeren samen met Hetty Kleinloog (Spangas), de productie was in handen van Eelke Verhey en Suzanne Sandberg (Van Harte Producties).

Ter gelegenheid van de filmpremière  is er een tentoonstelling met kunstwerken van jongeren uit heel Nederland met als thema: "Leven met ESM....". Het evenement wordt afgesloten met een feest.

SPRAAKSAAM-evenement (filmpremière, tentoonstelling, feest)

Voor:                    jongeren met ESM en iedereen die zich bij hen betrokken voelt of meer wil weten over ESM

Datum:                woensdag 16 november 2011

Tijd:                      13.00 - 22.00 uur

Plaats:                  Utrecht

Locatie:               Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht

Informatie:        www.spraaksaam.com | www.kentalis.nl | j.isarin@kentalis.nl

Aanmelding:     kennisevenementen@kentalis.nl

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa