Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Informatiedag over CI kinderen  → Nieuws  → Home  

print

Op 24 maart organiseert het Onafhankelijk Platform CI (OPCI)* een informatiedag over CI-kinderen. Deze dag is bedoeld voor Nederlandse en Vlaamse ouders, belangstellenden en professionals. Ouders zullen wel met voorrang worden ingeschreven. Op de dag wordt ook een kinderprogramma aangeboden.

Deze dag biedt u in ruime mate gelegenheid om kennis te nemen van visies, ervaringen en activiteiten met betrekking tot kinderen met een cochleaire implantatie.
Naast de lezingen en de workshops, is er natuurlijk ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
 

Programma

Vanaf  9.30    Ontvangst met koffie en thee

10.15    Opening door dagvoorzitter Theo Zuidema (voorzitter OPCI)

10.20   Ervaringsverhaal van Ad van Tilburg. Ad is vader van Alex (6 jaar). Hij draagt vanaf  tweejarige leeftijd oorhangers en sinds november 2005 een CI aan zijn linker oor. Alex zit in het speciaal onderwijs.

10.35    Lezing "Kinderen met CI in het Dovenonderwijs?" door Sonja Jansma, taalkundige werkzaam bij     scholengemeenschap Signis te Amsterdam (school voor speciaal onderwijs binnen cluster 2).
Op Signis zijn diverse leerstromen ingericht, waarbinnen de nadruk op NGT of juist gesproken taal verschillend is. Gedurende de schoolcarrière kan van taal- en leesaanbod worden gewisseld en kan ook plaatsing op een reguliere school in beeld komen. Welke onderwijskeuzes kunnen er gemaakt worden en wat zijn de consequenties van die keuzes voor een kind, ook op langere termijn?
Met ruimte voor vragen en discussie.

11.20    Pauze

11.35     Ervaringsverhaal van Anita Bressers. Anita is moeder van Amber.
    Amber draagt een CI en zit in het reguliere onderwijs.

11.50    Lezing "Horende wereld én Dovencultuur" door Pascal Ursinus.
             Pascal (31) is oprichter van Doof.nl. Hij probeert antwoord te geven op de vraag of een MP3-speler en Dovencultuur wel samen kunnen gaan. Pascal werd horend geboren maar werd door een stevig progressief verlies uiteindelijk helemaal doof. Hij hoopt met zijn visie een aanzet te geven tot een andere kijk op de Dovengemeenschap en cochleaire implantaties. Maar het is vooral een persoonlijk verslag van zijn zoektocht door 'CI-land' en zijn eigen keuze voor een CI.

12.35    Lunchpauze
13.35    Eerste ronde workshops
14.35     wisseling
14.50    Tweede ronde workshops
15.50-16.30    Afsluiting en borrel

Tijdens de dag is er een apart kinderprogramma. Eén voor de leeftijd 3-6 jaar en één voor de leeftijd 6-11 jaar. In de groepen zijn gebarentolken aanwezig. De kinderen nemen actief deel aan het programma.

Diverse instellingen en bedrijven presenteren zich op de dag met een informatiestand.

De workshops:

A:    "Keuzes maken in het onderwijs voor een kind met CI"
Bijeenkomst met Sonja Jansma voor ouders en anderen die naar aanleiding van het verhaal 's ochtends verder willen praten over dit onderwerp. Vragen en twijfelpunten waar men zelf tegenaan loopt kunnen aan bod komen.

B:     "ONICI, presentatie van Nederlandstalige revalidatie- en begeleidingsprogramma's voor personen met een CI".
Leo De Raeve vertegenwoordigt het (Vlaams) Onafhankelijk Informatiecentrum over CI (ONICI) en verzorgt deze workshop.
De presentatie heeft met name betrekking op kinderen met een CI en hun ouders.

C:     "Hoorrevalidatie bij kinderen met een CI"
Ingeborg Sanders is logopedist binnen het CI-Team van Viataal. Zij vertelt in deze workshop wat de stappen zijn in de hoorrevalidatie bij kinderen die net hun CI hebben.

D:    "Zo hoort het, CI"
Jet Isarin vertelt over het belang van onderling contact, vanuit de bevindingen van Zo hoort het, een onderzoeksproject over de ervaringen van kinderen en jongeren met een CI. Zij pleit voor het opzetten van regionale en lokale clubhuizen waar kinderen en jongeren met een CI elkaar kunnen ontmoeten en contact kunnen leggen met andere doven en slechthorenden.
 
E:   "Muziek en wat kan ìk daar mee?!"
Max Verdoes is muziekdocent bij Viataal en werkt met dove en doofblinde kinderen.
Deze workshop geeft een bijzondere kijk op het ontdekken en genieten van muziek.


Locatie

"Sint Marie"
Castiliëlaan 8, Eindhoven


U kunt zich inschrijven met dit formulier.

Met het invullen en opsturen van het inschrijfformulier schrijft u zich in voor de OPCI-dag op zaterdag 24 maart 2007. U kunt 's middags aan twee workshops deelnemen. Tegelijk met de inschrijving wordt u verzocht om per persoon een bedrag van ? 5,00 voor leden/donateurs van NVVS, Dovenschap, FOSS, Stichting Plotsdoven of FODOK; of  ? 7,50 voor niet-leden/-donateurs over te maken op girorekening 66269, t.n.v. NVVS, Postbus 129, 3990 DC Houten. Onder vermelding van 'OPCI-dag 24 maart 2007'.  Dit bedrag is voor uw deelname, inclusief lunch. Ook voor de kinderen gelden deze bedragen. Een dringend verzoek om bij betaling via internet uw naam en adres te vermelden! Na ontvangst van uw betaling krijgt u een bevestiging en routebeschrijving toegezonden (per-e-mail) en is uw deelname pas definitief. Nadere informatie over de dag is verkrijgbaar bij Arend Verschoor (tel. 030-2340663 of email foss@hetnet.nl). Deze dag wordt mogelijk gemaakt dankzij de welwillende medewerking van Sint Marie.


*In OPCI werken de cliëntenorganisaties NVVS, Dovenschap,  FOSS en Stichting Plotsdoven samen op het gebied van CI.
Bij de organisatie van deze dag is verder nog de FODOK betrokken.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa