Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

In memoriam Rick van Dijk → Nieuws  → Home  

print

(18-04-2012).

Rick van DijkIn de ledenvergadering van de Vereniging Simea hebben we afgelopen donderdag afscheid genomen van Rick van Dijk als bestuurslid. Hij kon hier zelf niet meer bij zijn, maar alom werd zijn betrokkenheid en inbreng genoemd en geroemd. Groot was de verslagenheid, toen afgelopen dinsdag het bericht van zijn overlijden tot ons kwam.

Toen in 2008 werd besloten tot een splitsing tussen vereniging en stichting stapte Rick in het bestuur van de vereniging, die op dat moment verder ging als organisatie voor kennisdeling onder medewerkers in het veld van auditieve en communicatieve problematiek.


De inbreng van Rick was in het bestuur altijd op basis van zijn eigen ruime ervaring binnen het toenmalige Instituut voor Doven, het huidige Kentalis, en op basis van zijn activiteiten en functie binnen de Hogeschool Utrecht. Vanuit die beide bronnen kon hij zowel de noodzaak van het aansluiten bij de dagelijkse praktijk benadrukken als denken vanuit de metavisie van een manager.


Rick was nadrukkelijk betrokken bij ons werk en was tegelijkertijd geen directe werknemer in het veld. Dit gaf hem de mogelijkheid om afstand te nemen tot de vraagstelling en eerlijk en duidelijk zijn visie te geven.


We herinneren Rick als een zeer prettig medebestuurslid, een innemende man die goed kon luisteren, met een heel eigen kijk op verschillende zaken. Vanwege zijn drukke agenda kwam hij nog wel eens wat later en gehaast binnen bij bestuursvergaderingen, maar eenmaal binnen was hij geheel aanwezig met zijn bevlogen betoog en blik op de toekomst. De start van de Simea innovatieprijs was dan ook iets wat hij met plezier onder zijn hoede nam. Vooral door zijn humor was vergaderen met hem een feest.


We wensen Monique, de kinderen en de familie veel sterkte en moge de vele herinneringen die in deze dagen opkomen, bijdragen aan het her-inneren en daarmee in herinnering voortleven van Rick.


Mede namens het bestuur van de Stichting Siméa, Dick de Boer (voorzitter),


Het bestuur van de Vereniging Simea,


Fred Saan
Interim-voorzitter

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa