www.simea.nl/nieuws/homepage-intro.html

Nieuws → Nieuws  → Home  

print

Landelijke staking 15 maart
(03-2019) De AOb organiseert een landelijke staking op 15 maart voor leerkrachten in het hele Nederlandse onderwijs. De PO-Raad en VO-raad geven aan dat de schoolbesturen hierover zelf besluiten. Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid besluiten ook individueel over hun standpunt over de staking. De besturen vinden dat de leerlingen in elk geval niet de dupe mogen worden van stakingen. Lees meer over de staking...

Excellente scholen 2018 gefeliciteerd!
(01-2019) De hartelijke felicitaties aan de excellente scholen 2018 in onze sector: Auris Dr. M. Polanoschool Rotterdam, Auris Hildernisschool Rotterdam, Auris Taalplein Gouda, Kentalis Talent Vught, Kentalis Rafaël Sint Michielsgestel.  Lees meer over het predikaat Excellente scholen...

Referentieniveaus TOS en Nederlands
(12-2018) Voor leerlingen met TOS kan het behalen van het vereiste referentieniveau Nederlands een probleem zijn. Hoewel het voor elke leerling maatwerk blijft kan dit overzicht ondersteuning bieden. Het is ontwikkeld door en voor ambulant dienstverleners.
Bekijk overzicht...

Simeacongres 2019: Samen leven! Meld je aan voor een lezing/workshop
(10-2018) Participatie is het thema van het Siméacongres 2019.
De Nederlandse regering heeft het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juni 2016 geratificeerd. Lees meer...

Nieuwe website elkaarverstaan.nu
nieuwe website

(6-2018) Met informatie over ambulante begeleiding en ondersteuning in het reguliere onderwijs voor kinderen die doof of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

>> Eerdere nieuwsberichten

 

 

 

Copyright 2003-2019 Siméa