www.simea.nl/nieuws/homepage-intro.html

Nieuws → Nieuws  → Home  

print

NVLF en Siméa maken afspraken over vergoeding logopedisten in de eerste lijn
(01-2018) De besturen van de NVLF en Siméa hebben afspraken gemaakt over de mogelijkheid dat bepaalde werkzaamheden die door een behandelend logopedist worden uitgevoerd op verzoek van de instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen (cluster 2), voor vergoeding in aanmerking komen. Deze afspraken zijn per 1 januari 2018 ingegaan. Lees meer...

Handreiking Selectief Mutisme
(12-2017) Leerkrachten en intern begeleiders in het reguliere onderwijs voelen zich vaak handelingsverlegen als zij een kind met spreekangst op school hebben. Selectief mutisme wordt regelmatig gezien als een communicatiestoornis. Maar dit is geen grond voor het afgeven van een arrangement. Lees meer...

Toekomst onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen
(12-2017) Hoe kan het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen op reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs in de toekomst het best vormgegeven kan worden? Om een antwoord te vinden op deze vraag zijn... lees meer...


Tijdschrift Van Horen Zeggen is VHZ-online
(11-2017) Iedereen kan via VHZ-online kennis over begeleiding, behandeling en (speciaal) onderwijs lezen en delen als je geïnteresseerd bent in doofheid, slechthorendheid en TOS. VHZ-online wil een brug slaan tussen (wetenschappelijk) onderzoek en de dagelijkse praktijk van professionals. Lees hier meer...

 

>> Eerdere nieuwsberichten

 

 

 

Copyright 2003-2018 Siméa