www.simea.nl/nieuws/homepage-intro.html

Nieuws → Nieuws  → Home  

print

Onderwijsactie
(06-2017) Aanstaande 27 juni staat een staking in het basisonderwijs gepland. Siméa als sector hecht aan goede voorwaarden in het primair onderwijs om passend onderwijs goed te kunnen uitvoeren. Het gaat immers in het primair onderwijs ook om taakverzwaring en extra toerusting om die verantwoordelijkheid goed waar te kunnen maken.

Congres Taalstaal 2017
(06-2017) TaalStaal is een wetenschappelijk congres voor professionals en onderzoekers. Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) staan centraal op dit congres op 10 november 2017. Lees hier meer...

Borging toekomst onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen
(04-2017) Onlangs heeft het Simea bestuur besloten de toekomst van het doof/sh onderwijs op sectorniveau op te pakken. Lees hier meer...

Van Rijn: 'Bekijk het eens door de ogen van iemand met een handicap'
(01-2017) Voor het hele nieuwsbericht op overheid.nl, lees hier meer...

Bestuurder instelling Viertaal Toon Kuijs is beste schoolbestuurder van Nederland 2016
(11-2016) Siméa feliciteert Toon Kuijs als beste schoolbestuurder van Nederland 2016.

Handreiking 'Communicatieve Redzaamheid in de onderwijssituatie' beschikbaar
(10-2016) Deze handreiking biedt handvatten voor de beschrijving van taal- en communicatiegedrag (de communicatieve redzaamheid) van een leerling. De handreiking is bedoeld voor gebruik op (reguliere) scholen. Bekijk de handreiking...

Anna Hinkema Leraar van het jaar 2016
(10-2016)Anna Hinkema ontving deze titel in de categorie Speciaal Onderwijs. De hartelijke felicitaties aan deze docente van de Kentalis Dr. J. de Graafschool te Groningen. Lees hier meer...

 

>> Eerdere nieuwsberichten

 

 

 

Copyright 2003-2017 Siméa