Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Herverdeling onderwijs en ambulante begeleiding Utrecht en omgeving → Nieuws  → Home  

print

nov 2016.

Op dit moment vindt de begeleiding en ondersteuning van dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in de regio Utrecht plaats door de Koninklijke Auris Groep of door Koninklijke Kentalis. Met ingang van 1 augustus 2017 doet de Koninklijke Auris Groep alle onderwijs en ambulante begeleiding voor leerlingen in de leeftijd van de basisschool. Kentalis verleent dan alle onderwijs en ambulante begeleiding aan leerlingen in de leeftijd van het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Waarom deze verandering?
De verdeling naar leeftijdsgroep maakt het inzichtelijk bij welke instelling een leerling / ouder / regulier onderwijs terecht kan voor ondersteuning. Daarnaast is de herverdeling een gevolg van de Wet op Passend Onderwijs. Deze wet ging in op 1 augustus 2014. De wet brengt met zich mee dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs kleiner wordt. Dit maakt het moeilijk voor beide instellingen om alle vormen van ondersteuning te blijven bieden. De besturen van Auris en Kentalis hebben er daarom voor gekozen om een verdeling te maken naar de leeftijd van basisonderwijs en de leeftijd van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Zo kunnen de organisaties ook op de langere termijn kwaliteit blijven bieden.

Wat verandert er in de ambulante begeleiding in het regulier onderwijs?
Er kunnen meerdere situaties van toepassing zijn:

 1. Er vindt begeleiding plaats aan leerlingen in het basisonderwijs door Auris.
  Er verandert niets in deze situatie. Ook na 1 augustus 2017 blijft Auris de begeleiding doen.
 2. Er vindt begeleiding plaats aan leerlingen in het basisonderwijs door Kentalis.
  Vanaf 1 augustus 2017 zal deze begeleiding worden uitgevoerd door Auris. Dit betekent dus ook dat de aanmelding van nieuwe leerlingen tot 12 jaar bij Auris gedaan moet worden. Leerlingen zullen zo min mogelijk merken van deze verandering omdat de ambulant medewerkers van Kentalis ook overgaan naar Auris.
 3. Er vindt begeleiding plaats aan leerlingen in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs door Auris. Vanaf 1 augustus 2017 zal deze begeleiding worden uitgevoerd door Kentalis. Dit betekent dus ook dat de aanmelding van nieuwe leerlingen vanaf 12 jaar bij Kentalis gedaan moet worden. Leerlingen zullen zo min mogelijk merken van deze verandering omdat de ambulant medewerkers van Auris ook overgaan naar Kentalis.
 4. Er vindt begeleiding plaats aan leerlingen in het voorgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs door Kentalis. Er verandert niets in deze situatie. Ook na 1 augustus 2017 blijft Kentalis de begeleiding doen.


Wat verandert er in het speciaal onderwijs?
In Utrecht heeft Kentalis op dit moment twee scholen voor speciaal onderwijs cluster 2, SO Het Rotsoord en VSO Het Rotsoord. Auris heeft ook twee scholen, Auris Fortaal (so) en het Auris College Utrecht (vso).

 • Kentalis Het Rotsoord SO komt onder bestuur van Auris. Leerlingen staan vanaf 1 augustus 2017 ingeschreven bij Auris.
 • Kentalis Het Rotsoord VSO blijft onder bestuur van Kentalis, maar heeft inmiddels een nieuwe naam. Leerlingen blijven ingeschreven staan bij Kentalis.
 • Auris Fortaal blijft onder bestuur van Auris. Leerlingen blijven ingeschreven staan bij Auris.
 • Auris College Utrecht komt onder bestuur van Kentalis en gaat dus ook verder onder de nieuwe naam. Leerlingen staan vanaf 1 augustus 2017 ingeschreven bij Kentalis.


Nieuwe naam
Het Rotsoord VSO en het Auris College Utrecht werken al langere tijd intensief samen. Alle leerlingen van beide scholen die de zogeheten ‘diplomastroom' volgen, krijgen onderwijs aan de Slotlaan en die van de ‘praktijkstroom' aan de Boadreef. Dit schooljaar is er sprake van een ‘doe-alsof-fase'. Dit wil zeggen dat beide scholen willen functioneren als één school. Vanaf 1 augustus 2017 zal het Auris College Utrecht officieel onderdeel worden van Kentalis. Daarop vooruitlopend is de naam van beide scholen gewijzigd in Kentalis College Utrecht. Een naamswijziging voor SO Het Rotsoord zal in een later stadium worden doorgevoerd.

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa