Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

FEAPDA Congres & leden voor werkgroep gevraagd → Nieuws  → Home  

print

feapda logo

Fédération Européenne des Associations de Professeurs de Déficients Auditifs

The European Federation of Associations of Teachers of the Deaf

Europäische Föderation von Hörgeschädigtenpädagogenverbänden

 

 

 

FEAPDA Congres in Verona

&

Leden voor de werkgroep FEAPDA gevraagd!

 

De FEAPDA is de overkoepelende organisatie van Europese landenverenigingen die zich inzetten voor onderwijs en zorg aan auditief beperkten, slechthorenden en doven. Simea heeft twee vertegenwoordigers in de FEAPDA: Gerrie van Hamersvelt, ambulant begeleider bij Auris Dienstverlening Houten en dr. Connie Fortgens, taalkundige werkzaam bij het Centraal Bureau van Auris in Gouda en de Dr. M. Polanoschool.

De FEAPDA heeft als doel het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van onderwijs aan auditief beperkte leerlingen.

Tweejaarlijks organiseren de vertegenwoordigers van de verschillende organisaties een congres voor leerkrachten en zorgverleners die met slechthorenden en doven werken. Zo krijgen zij de kans over de grens in elkaars keuken te kijken. Een congres biedt naast kansen voor leren ook veel kansen tot uitwisseling van ervaring. Dit jaar vindt het congres plaats in Verona, in Italië op 23 en 24 oktober.

Het thema is de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij het onderwijs aan deze groep (breed genomen speciaal, regulier, jong en oud). Hoe gaan wij als professionals om met ouders, kinderen, jongeren en volwassenen. Weten wij wat goed voor onze doelgroep is? Hoe betrekken wij de ouders, kinderen, jongeren en volwassenen bij hun traject in het onderwijs en naar werk? Wat vinden ouders en de dove/ slechthorende persoon zelf?

De titel van het congres is:

Deaf children, families and professionals – a working relationship?”

Op het congres zullen sprekers uit verschillende landen uit verschillende invalshoeken dit onderwerp benaderen.

Er zal aandacht zijn voor de begeleiding in de verschillende levensfase van de auditief beperkte personen. Zo zullen ouderorganisaties en betrokkenen bij de vroegkinderlijke begeleiding, hun visie geven en zullen er bijdragen zijn over de begeleiding bij beroepskeuze. Mensen met een auditieve beperking zullen ook zelf hun visie geven.

Scholen en instellingen krijgen digitaal de flyer en in natura, toegezonden. Op de site www.feapda-congress2009.org is meer informatie te vinden. Zie ook de flyer. We hopen een aardige delegatie leden van Simea op het congres te ontmoeten.

 

 

Nieuw werkgroepslid gevraagd

  Nu de nieuwe Vereniging van Simea opgericht is, zijn er nieuwe afspraken met de vertegenwoordigers gemaakt. Vanaf heden heten we de werkgroep FEAPDA. Onze taak wordt de leden van Simea, die wij vertegenwoordigen, meer te informeren over wat er gebeurt op onderwijs en zorg in de aangesloten landen. Om dat doel te bereiken, hebben we dringend extra enthousiaste mensen nodig. We doen hier een oproep voor een lid van Simea, die werkt met auditief beperkten en energie heeft om deel te nemen aan onze werkgroep.

Om een betere landelijke vertegenwoordiging te krijgen zijn we op zoek naar een persoon buiten Auris.

Wil je weten wat deelname inhoudt aan de werkgroep, neem contact op met:

 

Gerrie van Hamersvelt g.v.hamersvelt@auris.nl

Dr. Connie Fortgens c.fortgens@auris.nl

 

 

 

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa