Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Eurlyaid conferentie  → Nieuws  → Home  

print

Op donderdag 28 en vrijdag 29 september 2006 wordt in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem de conferentie ´Vroegbehandeling en Speciaal onderwijs van kinderen tot 8 jaar. Een Uitdaging in een Veranderende Maatschappij´ georganiseerd. De conferentie wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en handvatten bieden tot interdisciplinair denken in de zorg, de revalidatie en het onderwijs aan het chronisch zieke kind en het kind met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Op de website www.eurlyaidconferentie.nl worden het actueel programma, de sprekers en alle nieuws over de Nationale Conferentie 'Vroegtijdige behandeling en Speciaal onderwijs van kinderen tot 8 jaar' overzichtelijk gepresenteerd. Bovendien kunnen de bezoekers aan de site zich meteen aanmelden voor het hele programma op donderdag 28 september en vrijdag 29 september 2006 of voor een van de dagen.


Tientallen sprekers uit Nederland, de Verenigde Staten en Engeland hebben zich inmiddels aan de conferentie verbonden. De bezoekers kunnen kiezen uit tal van themabijeenkomsten en workshops.
De belangrijkste doelgroepen zijn werkenden in de zorg voor mensen met een beperking, paramedische behandelaars, artsen, gedragsdeskundigen, onderwijskundigen, therapeutische en reguliere peuterleidsters, maatschappelijk werkenden en ouders.

Deskundigen uit binnen- en buitenland

De deelnemers kunnen kiezen uit tien workshops en veertien themabijeenkomsten die verspreid over de twee conferentiedagen worden aangeboden. Voor de lezingen en de themabijeenkomsten en voor het begeleiden van de workshops zijn deskundigen uitgenodigd uit Nederland, uit Engeland en uit de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer beeldvormende technieken in de kinderrevalidatie, aanleren van leesvaardigheid bij niet-sprekende kinderen, begeleiding van pre- en dysmatuur geboren kinderen en de rol van ouders.
De conferentie is interdisciplinair van aard en wil bijdragen aan de dialoog tussen alle betrokkenen bij de zorg aan kinderen met een beperking.  Het volledige programma is te vinden op de conferentiewebsite www.eurlyaidconferentie.nl. Op die website staat ook de informatie over de kosten, de kortingen voor ouders en studenten, en over de aanmeldingsprocedure.
Als service aan de bezoekers van uw website kunt u een banner plaatsen die direct toegang geeft tot de website van de conferentie. Stuur een e-mail naar jan@bosk.nl met als onderwerp 'banner' en wij sturen u de benodigde gegevens op.

Organisatie

De organisatie is in handen van de BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders, samen met de Europese werkgroep Eurlyaid, het kinderplatform van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), de scholen voor chronisch zieke kinderen en kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking (VMT/LZK3) en de Stichting voor Integrale Vroeghulp en Vroegtijdige Onderkenning van ontwikkelingsstoornissen (Stichting IV+VO Nederland).

 

Agenda

 

Siméacongres 2020
2 en 3 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa