Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Uitwisselen van ervaringen met CI  → Nieuws  → Home  

print

St. Plotsdoven wil positieve en minder positieve ervaringen met cochleaire implantatie uitwisselen.

Op 4 juni a.s. zal hiertoe een Open
Huis worden georganiseerd in Eefde.
Ook zij die CI overwegen zijn welkom.
Er is volop gelegenheid om onder
deskundige begeleiding hierover
met elkaar van gedachten te wisselen
en aandachtspunten te bespreken.

Opgave tot 21 mei per fax: 030.6958719,
per post: Stichting Plotsdoven,
Postbus 231,3500 AE Utrecht,
e-mail: ci@stichtingplotsdoven.nl

Bron: Stichting Plotsdoven

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa