Home   Congres   Scholen   Dossiers   VHZ   Contact 
 

Enquête onder Siméaleden → Nieuws  → Home  

print

Het bestuur van de vereniging heeft afgelopen jaar een enquête onder haar leden gehouden. Lees meer over de uitkomsten.

Enquête november 2008

Opzet

Het bestuur van de vereniging Siméa heeft in november 2008 een enquête gehouden. Het bestuur wilde inzicht krijgen in de wensen en verwachtingen van haar leden. Ongeveer 650 leden* hebben een e-mail gekregen met het verzoek de enquête in te vullen.  Van 5 tot en met 11 november 2008 had men de mogelijkheid de enquête in te vullen. 129 Leden hebben dit gedaan. Een response van 20%.

*Van deze leden was een e-mailadres bekend. Mocht u e-mailadres niet bekend zijn bij Siméa en u wilt wél e-mail ontvangen, kunt u dit doorgeven via info@simea.nl.

 

Uitkomsten van de enquête

Kenmerken van de leden

geslacht         70% is vrouw

leeftijd           90% is ouder dan 31

scholing         98% is HBO of universitair geschoold

werkgebied   71% werkzaam in onderwijs, 12 % werkzaam in zorg én onderwijs,

11% alleen in zorg 


Werkzaamheden

Doelgroep

86% van de respondenten geeft aan met de doelgroep ESM te maken te hebben.

72% werkt (ook) met slechthorenden.

Meervoudige beperkingen

91% komt in de doelgroep waarmee men werkt Autisme spectrum Stoornis tegen.

39% heft te maken met verstandelijk beperkten.

Leeftijdsgroepen

67% heeft vooral te maken met 4-8 jarige kinderen.

53% heeft (ook) te maken met 8-12 jarigen.

Bij bovenstaande drie onderwerpen had men de mogelijkheid meerdere keuzes aan te geven.

Beroepsgroep

Drie groepen waren oververtegenwoordigd in de enquête: ambulant begeleiders (25%), leerkrachten (22%) en logopedisten (14%).


Tevredenheid

Men kon kiezen uit vier categorieën. Zeer ontevreden, ontevreden, tevreden en zeer tevreden.

Nieuwsbrief                81% is tevreden/zeer tevreden (74 +7%)

Van Horen Zeggen      87% is tevreden/zeer tevreden (60+27%)

Website                       69% is tevreden/zeer tevreden (65+4%)

Siméacongres             70 % is tevreden/zeer tevreden (54+16%)

AB-congres                 67% is tevreden/zeer tevreden (44+23%)

Vak/kennisgroepen    47% is tevreden/zeer tevreden (44+3%)


Onbekendheid met de vak-, kennis- en projectgroepen zou de lage score van tevredenheid op dit item kunnen verklaren. Dit is een punt wat onder de aandacht is van het betuur van de vereniging.


Conclusie

Over het algemeen geeft de enquête een aardig beeld van de kenmerken van de leden en hun werkzaamheden. Ook geeft het inzicht in hun tevredenheid op verschillende punten die georganiseerd worden vanuit Siméa. Het is wel belangrijk te vermelden dat niet alle vragen representatief zijn voor de hele groep leden. Bij een volgende enquête zou geprobeerd kunnen worden ook de mensen zonder e-mailadres te benaderen.

Bovenstaande resultaten geven het bestuur een voldoende compleet beeld van de werkzaamheden, doelgroepen waarmee gewerkt wordt en de tevredenheid van de respondenten. Het bestuur zal in de planning van nieuwe activiteiten rekening houden met de resultaten van deze enquête en de conclusies die hieraan verbonden kunnen worden.

 

Agenda

 

Siméacongres 2019
11 en 12 april in de Werelt te Lunteren
Lees meer...

» uitgebreide agenda

Zie ook

 

» meer links

Contact

 

Siméa
p.a. Bureau AudCom
Chr. Krammlaan 8-10
3571 AX Utrecht

030-2 76 99 02

» routebeschrijving

» info@simea.nl

Twitter

 

Tweets van @CongresSimea

Copyright 2003-2019 Siméa